TZ- ESF pomáhají v Důmě Matky Terezy

TZ- ESF pomáhají v Důmě Matky Terezy

Tři sociální služby z celkových čtyř, poskytovaných v Domě Matky Terezy, středisku Oblastní charity Hradec Králové je od 1. září 2009 finančně podporováno prostřednictvím Královéhradeckého kraje v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, financovaného z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.ESF - logo

Velkorysá evropská podpora během uplynulých tří let významně přispěla rozvoji a udržení vysokého standardu podpořených služeb Azylový dům, Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna.

Podpora služeb se týká i dalších dvou středisek OCH HK. Jedná se o Azylový dům v Domově pro matky s dětmi a Intervenční centrum.Trvání projektu : 1. 6. 2009 - 30. 6. 2012Oblastní charita HK - Dům Matky Terezy

Dům Matky Terezy oslavil 20 let

Akutní potřeba azylových domů vznikla po sametové revoluci. Na základě první prezidentské amnestie se na ulici ocitlo mnoho lidí, kteří byli bez práce, bez domova a rodinného zázemí. Většina tehdejších ubytoven byla přeplněna a především lidé z „kriminálu“ měli většinou všude zavřené dveře. Ve Východních Čechách tomu bylo podobně.

Na přelomu roku 1990/ 1991 se na základě jednání vedení Oblastní charity Hradec Králové, Charity ČR, města a tehdejšího okresu Hradce Králové a za podpory několika nadšenců se začaly pomalu vytvářet podmínky pro vybudování azylového domu v Hradci Králové. Jeho oficiální otevření proběhlo v únoru 1992. Pro prostory azylového domu byl určený areál bývalé ubytovny ZVÚ Hradec Králové. Dvě patrové budovy. Jedna byla časem zbouraná a na jejím místě se bylo postaveno moderní zařízení s typickými kulatými okny. V listopadu 2003 bylo slavnostně otevřeno. „Začátky ve starém azylovém domě byly velice těžké. Klientů přibývalo. Od mladých, 18-ti letých, po 70-ti leté harcovníky.“, říká Pavel Vostrovský, který stál u založení DMT. „V prvním týmu zaměstnanců, který patřil pod Oblastní charitu HK, jsem byl já, kolega Michal Hledík, pan Doležal a později i JUDr. Novák, pomáhalo nám několik vojáků civilní vojenské služby. Práce a služba byla od počátků velice složitá, namáhavá, riskantní a riziková, neměli jsme o spoustě věcí a vztazích vůbec žádnou představu. Začali jsme vlastně chodit na novou školu v terénu. Ale naštěstí byli kolem nás lidi, kteří nám pomohli…“

Dnes je vše dál. Nová budova, nové možnosti, komplexní standardizované sociální služby, které na sebe navzájem navazují - „nízkoprahové denní centrum“, „noclehárna“, „azylový dům“ a „sociální rehabilitace“. „Zařízení usiluje o návrat lidí k běžnému způsobu života s nabytím dovedností při péči o sebe, sebevědomím a samostatností při zařizování běžných záležitostí.“ vyjadřuje se vedoucí zařízení Dana Pechová.

DENNÍ CENTRUM nabízí podmínky pro osobní hygienu, příp. pomoc při hygieně, podmínky pro přípravu stravy. V případě potřeby potravinovou pomoc, možnost zapůjčení nádobí, poskytnutí čistého ošacení příp. obuvi. V případě nouze, možnost si prádlo vyprat a vysušit. Sociální pracovníci poskytují zájemcům sociální poradenství. V případě potřeby vyhotoví uživatelům fotografie na osobní doklady a v opodstatněných případech jim poskytnou úvěrovou jízdenku. Součástí činností DC je také terénní program, v rámci kterého terénní sociální pracovník vyhledává osoby bez přístřeší žijící v různých lokalitách a motivuje je k přijetí pomoci, k řešení své situace a návratu do běžného života. Služba

NOCLEHÁRNA nabízí možnost přenocování za úhradu a podmínky prDům Matky Terezyo osobní hygienu. Nabízí sociální poradenství. V rámci fakultativních činností také praní prádla v pračce, sušení prádla v sušičce, zhotovení fotografií na osobní doklady, poskytnutí úvěrové jízdenky v opodstatněných případech, zapůjčení nádobí.

AZYLOVÝ DŮM nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Poskytuje možnost hygieny, nabízí vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, sušení a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla, samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy. Poskytuje základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z osobních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a nabízí podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. V rámci fakultativních činností nabízí možnost zhotovení fotografií na osobní doklady.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE nabízí pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zájmů – základní sociální poradenství a odborné poradenství (pracovní právo, orientace na trhu práce, dluhová problematika), nabízí pomoc při nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění: pracovní terapie – v kuchyni, v dílně, v sociálním šatníku. Poskytuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – prodej časopisu Nový Prostor.

Zajišťuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – kurz práce na počítači a volnočasové aktivity: sportovní (s využitím tělocvičny a posilovny), kulturní – promítání filmů, knihovna, besedy, společenské – setkání s uživateli, Vánoce, Velikonoce, výlety, duchovní – bohoslužby a další.

 

Více o Domu Matky Terezy

ESF logo