ESF podpora

Denní centrum - bezdomovci - Dům Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

 

                    AZYLOVÝ DŮM

 

 

Poslání

V Azylovém domě poskytujeme mužům bez domova, prostřednictvím sociální služby, ubytování, podporu a zázemí v jejich nepříznivé životní situaci.

 

Cíle  

V bezpečném a stálém prostředí pomáháme klientům zlepšit jejich situaci.

Dům matky Terezy,středisko sociálních služeb pro lid bez domova

Konkrétně:

  • bydlení
  • závazky (dluhy, výživné)
  • úřední záležitosti
  • zaměstnání
  • finanční příjem
  • zdravotní stav
  • mezilidské vztahy

Klienta vedeme k využívání běžně dostupných služeb (úřady, zdravotnictví, sociální služby, ubytovací služby, zaměstnavatelé)

 

Cílová skupina

Muži starší 18 let, v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou sch

opni řešit vlastním silami.

 

Službu neposkytujeme:

-        lidem, kteří nespadají do cílové skupiny, nebo žádají činnosti, které neposkytujeme

-        lidem, kteří spadají do cílové skupiny, ale nedoloží-li doporučující posudek o zdravotním stavu;

-        lidem, kteří již službu využívali, ta jim však byla vypovězena z důvodu porušování Smlouvy (a to po dobu 6 měsíců)

-        z důvodu plné kapacity

-        imobilním osobám, z důvodu bariérovosti zařízení

 

Zásady poskytování sociálních služeb

 -        opakované šance

každý klient má možnost se opakovaně vracet

-        partnerský přístup

spolupracujeme s klientem služby jako s rovnocenným partnerem

-        individuální přístup

respektujeme jedinečnost každého klienta

-        oboustranný aktivní přístup

motivujeme klienty k pozitivní změně, zodpovědnosti, rozhodnutí necháváme vždy na klientovi

-        přehlednost služby

informujeme klienta jasně a srozumitelně o tom, co se bude dít

  

Poskytujeme 

-        ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok

-        podmínky pro přípravu stravy a hygienu

-        poradenství a pomoc při řešení nepříznivé životní situace

 

Další Informace o službě, místní a časová dostupnost:

 

Kapacita:  32 lůžek

život v azylovém domě

 

Místo poskytování služeb:

Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

 

Provozní doba:

život v azylovém domě - pokolíknepřetržitě včetně svátků, sobot a nedělí

 

Forma poskytované služby:

pobytová

 

Úhrady za poskytování služby

130 Kč za noc 

praní 30 Kč

sušení prádla v sušičce 10 Kč

 

Úhrada za fakultativní služby: 

odvoz osobních věcí klienta při stěhování 100,-Kč po Hradci Králové, mimo HK 9,-Kč/km

Zájemce o službu je povinen před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu - Posudek lékaře o zdravotním stavu

Žádost o poskytnutí sociální služby Azylový dům,služby Azylový dům.

Naše služby jsou určeny pro osoby s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na tento kraj.

 

Kontaktní pracovník:

Milena Altmannová, DiS  - vedoucí sociální pracovníce

Telefon: 495 218 934

Mobil: 777 736 012

Telefon: 495 218 934

E-mail: 8byo4Z277mzk4.enW7c-T65j4mnr1W7r

Hledáte jinou službu Domu Matky Terezy?  Zajímá Vás služba denní centrum, služba sociální rehabilitace nebo služba noclehárna?

Nenašli jste co hledáte, zkuste jiné naše středisko - jinou službu.

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.