ESF podpora

Denní centrum - bezdomovci - Dům Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM  

 

 

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra je pomáhat mužům a ženám starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší, nebo jsou ohroženi bezdomovectvím. Nabízíme zázemí, podmínky pro hygienu a stravu a sociální poradenství. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem, kterým motivujeme ke změně stávající životní situace.

Cíle

Podporovat klienty v řešení nepříznivé životní situace směřující k pozitivní změně prostřednictvím navázání vzájemného vztahu, a to tak že:

 

 • klient má zajištěny základní životní potřeby (strava, hygiena, zázemí, ošacení, praní),
 • klient má dostatek informací, orientuje se ve své situaci (návazné služby, informace o finančním zabezpečení, doklady),
 • klient ví jak uplatňovat svá práva, oprávněné zájmy a osobní záležitosti (vztahové záležitosti, práce, bydlení),

Cíle ve vztahu k veřejnosti: informování a spolupráce s veřejnosti, zmírňování negativních dopadů bezdomovectví na okolí, prevence sociálně - patologických jevů

 

Cílová skupina

Muži a ženy starší 18 let, zdržující se v Hradci Králové a okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

Služby neposkytujemeDům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny NDC nebo žádají službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (z dohody) – nejdéle však po dobu 6 měsíců
 • z kapacitních důvodů

 

Principy

Při poskytování sociální služby vycházíme z křesťanských zásad, profesních a etických norem

 • zachováváme individuální přístup
 • zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • respektujeme rozhodnutí klienta
 • informujeme klienty o jejich právech

 

Další důležité informace o službě

Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

ambulantní forma: okamžitá max. kapacita 30 klientů

terénní forma: 10 klientů denně

 

Místo poskytování služeb

Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

 

Časový rozsah a forma poskytování služby

Ambulantní forma:

Provozní doba nízkoprahového denního centra letní od 1. 4. do 30. 11.: 11:00 - 16:00 hod. včetně svátků, sobot a nedělí

Provozní doba nízkoprahového denního centra zimní od 1. 12. do 31. 3.: 10:00 - 17:00 hod. včetně svátků, sobot a nedělí

Každý klient má možnost si zvolit jeden ze dvou níže uvedených časů. Sám si vybere, zda přijde do služby v dopoledních, nebo odpoledních hodinách.

 

Provozní doba pro jednotlivé skupiny klientů nízkoprahového denního centra 1. skupina klientů  2. skupina klientů  
letní provoz 11:00 – 13:15  13:45 – 16:00  
zimní provoz 10:00 – 13:15  13:45 – 17:00  

V době mezi 1. a 2. skupinou mohou zůstat ve službě pouze ti klienti, pro které není z různých důvodů možné odcházet ze služby, a kteří zároveň spolupracují na řešení své sociální situace.

V nízkoprahovém denním centru může být najednou nejvýše 30 klientů

 

Terénní forma:

Provozní doba: pondělí – pátek 8:00 – 16:30 hod.

Služba je poskytována v Hradci Králové a v okolí do cca 20 km

Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

 Poskytované činnosti:

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při osobní hygieně
 • Poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, pomoc při přípravě stravy
 • Poskytnutí stravy
 • Poskytnutí ošacení či poukazu do Sociálního šatníku
 • Sociální poradenství
 • Možnost vystavení úvěrové jízdenky do místa trvalého bydliště nebo místa k vyřízení osobní záležitosti
 • Zprostředkování návazných služeb
 • Zřízení doručovací adresy v DMT
 • Možnost vyprání a vysušení osobního prádla
 • Pronájem osobních boxůDům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
 • Pronájem boxů s nádobím
 • Možnost využití počítače
 • Zhotovení průkazové fotografie

 

Úhrada za poskytování služby

Za základní činnosti:

za praní v pračce 30  Kč

za sušení prádla v sušičce 10 Kč

 Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domovaNízkoprahové denní centrum

Za fakultativní činnosti: 

za pronájem boxu 30 Kč/ měsíc 1 Kč/ den

za zhotovení průkazové fotografie 20 Kč

Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domovaDům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

Ostatní činnosti zdarma.

 

 

Kontaktní  pracovník

Bc. Veronika Škodová
 
Tel.: 495 218 934
 
Mobil: 778 545 861
 

 

 

Hledáte jinou službu Domu Matky Terezy? Zajímá Vás služba azylový dům, služba sociální rehabilitace nebo služba noclehárna?

Nenašli jste co hledáte, zkuste jiné naše středisko - jinou službu.

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.