Denní centrum - bezdomovci - Dům Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

 

                   NOCLEHÁRNA

 

  

Poslání

Posláním Noclehárny   je lidem ve věku min. 18 let, kteří jsou bez přístřeší nebo v krizové situaci, poskytnout nocleh, hygienu a sociální poradenství.

Cíle
 •    zmírnění krizové životní situace
 •    minimalizování zdravotních a sociálních rizik spojených se způsobem života
 •    podpora při řešení situace směřující k sociálnímu začlenění

 

Cílová skupina

Noclehárna je určen mužům a ženám ve věku alespoň 18 let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí.

Služby neposkytujeme

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny Noclehárny/Nočního provozu nebo žádají službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (z dohody) – nejdéle však po dobu 6 měsíců
 • z kapacitních důvodů.

 

Principy

Při poskytování sociální služby vycházíme z profesních a etických norem a z křesťanských zásad.

 •         zachováváme individuální přístup
 •         zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 •         respektujeme rozhodnutí klienta
 •         informujeme klienty o jejich právech

 

Další důležité informace o službě

Kapacita v rámci Domu Matky Terezy / dále jen DMT/ – 40 lůžek ( 30 lůžek pro muže, 10 lůžek pro ženy + 7 lůžek pro ženy v období Zimní Noclehárny, od 1.12.do 31.3.)

Kapacita v rámci Zimní Noclehárny ve veřejné části letiště od 1.12. do 31.3.– 18 lůžek pro muže.

 
Místo poskytování, adresa

Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

Noclehárna pro lidi bez domova - Oblastní chartia Hradec Králové

U Mostku 472/5,

503 41 Hradec Králové

 

Tel: 495 218 934, 773 530 032

E-mail: dmt@charitahk.cz

 Noclehárna pro lidi bez domova - Oblastní chartia Hradec Králové

Zimní Noclehárna

Veřejná část letiště  e. č. 29

Hradec Králové

Tel: 778 530 239

E-mail: dmt@charitahk.cz

 
Časový rozsah poskytování služby
Noclehárna v rámci DMT

Noclehárna pro lidi bez domova - Oblastní chartia Hradec Králové

Pondělí - neděle:         18:45 - 08:00 hodin

Příjem klientů:             18:45 - 21:00 hodin

Noční klid:                    22:00 - 06:00 hodin

Uzavření nocležny:                   08:00 hodin

Sociální poradenství:  08:00 – 09:00 v pracovních dnech

 

Zimní noclehárna ve veřejné části letištěZimní noclehárna na letišti

Služba poskytována 4 měsíce v roce v období od 1.12. do 31.3.

Pondělí - neděle:         20:00 - 07:00 hodin

Příjem klientů:             20:00 - 22:00 hodin

Noční klid:                    22:00 - 06:00 hodin

Uzavření nocležny:                   07:00 hodin

 
Poskytované  činnosti
 • přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla
 • pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu
 • praní a sušení prádla
 • poskytnutí stravy, nebo podmínek pro přípravu
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pronájem boxu
 • zhotovení fotografie na osobní doklady
 • úvěrová jízdenka do místa trvalého bydliště nebo místa k vyřízení osobní záležitosti (2x/rok)
 • poskytnutí ošacení či poukazu do Sociálního šatníku
 • Vyprání a vysušení osobního prádla
 • Využití nočního trezoru
 • Využití počítače

 

Úhrady za poskytované služby:

 Za základní činnosti

 • přenocování v noclehárně v DMT 40Kč                                                                         
 • přenocování v zimní noclehárně ve veřejné části letiště 20 Kč
 • praní prádla v pračce pouze v rámci noclehárny v DMT 30 Kč
 • sušení prádla v sušičce pouze v noclehárně v DMT 10 Kč             

Služba bez okamžité platby může být poskytnuta s pozdější úhradou pouze v Noclehárně v DMT, novému klientovi, maximálně po dobu tří nocí (nestanoví - li SP jinak), dle daných pracovních postupů. A to pouze pokud klient nemá vůči Noclehárně  dluh z minulosti.

Za fakultativní činnosti

 • zhotovení fotografií na osobní doklady – pouze Noclehárna v DMT 20 Kč           
 • za pronájem boxu 30 Kč/ měsíc, 1 Kč/ den

 

Kontaktní  pracovník

Bc. Veronika Škodová
 
Tel.: 495 218 934
 
Mobil: 778 545 861
 
 

  

Hledáte jinou službu Domu Matky Terezy?  Zajímá Vás služba azylový dům, služba sociální rehabilitace nebo služba denní centrum?

Nenašli jste co hledáte, zkuste jiné naše středisko - jinou službu.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.