ESF podpora

Denní centrum - bezdomovci - Dům Matky Terezy - Oblastní charita Hradec Králové

 

           SOCIÁLNÍ REHABILITACE

 

 

 Poslání

poskytovat podporu a provázení na cestě k běžnému životu lidem bez domova, lidem obtížně zaměstnatelným a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Pomáhat prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností.

Cíle

udržet, rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti potřebné pro návrat k běžnému způsobu života.

 

Cílová skupinaDům Matky Terezy,středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
 • lidé bez domova
 • lidé obtížně zaměstnavatelní
 • lidé ohrožení sociálním vyloučením

Do cílové skupiny spadají lidé, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, starší 18-ti let, pobývající v Hradci Králové, a kteří nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami.

 

Dům Matky Terezy - středisko sociálních služeb pro lidi bez domovaSlužby neposkytujeme:    

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 • lidem, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena Smlouva z důvodu porušování povinností (v posledních šesti měsících)

 

Základní činnosti
 • sociální poradenství
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k osamostatnění se a sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních a pracovních záležitostí
Zásady

rovnocenný přístupDům Matky Terezy,středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

 • jednáme s vámi jako se sobě rovnými

samostatnost

 • budeme vás podporovat v tom, co zvládnete sami

jedinečnost

 • počítáme s tím, že každý jste jiný
 • máte právo na nové šance

  Kuchyň - Sociální rehabilitace

 • my vás podpoříme, vy se rozhodnete

důvěra

 • věříme vašemu příběhu
 • pracujeme s tím, co nám řeknete

 

Další informace o službě, místní a časová dostupnost

Kapacita Sociální rehabilitace: Dům Matky Terezy - pro lidi bez domova - bezdomovce - sociální rehabilitace

 • 30 lidí za den

 

Místo poskytování služby:

Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové:

 • kuchyň
 • kreativní dílna
 • oblast Pouchova - úklidy
 • sociální poradenství a další činnosti
  Dům Matky Terezy - pro lidi bez domova - bezdomovce - sociální rehabilitace

Třída E. Beneše 570, 500 12 Hradec Králové:

 • sociální šatník
   
 

Časový rozsah poskytování služby:

Provozní doba SR:  Po - Pá 8:00 – 15:30 hodin

 Prodej Noého prostoru

Forma poskytované služby:

 • ambulantní

 

Úhrada za poskytování služby: 

 • sociální služba je poskytována zdarma.

 

Kontaktní pracovník

Mgr. Jiří Janeček - vedoucí sociální pracovník

Tel: 495 218 934

Mobil: 774 836 277 

E-mail:5bEsO85f0-ruQOQ938Es-Z.cT-M

 

Hledáte jinou službu Domu Matky Terezy?  Zajímá Vás služba azylový dům, služba denní centrum nebo služba noclehárna?

Nenašli jste co hledáte, zkuste jiné naše středisko - jinou službu. 

 


⇒  Garantovaná nabídka služby Sociální rehabilitace


logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.