Kreativní dílna - součást služby Sociální rehabilitace

 Kreativní dílna

Dům Matky Terezy, středisko Oblastní charity Hradec Králové zprostředkovává lidem bez domova, kteří užívají služeb v rámci služby Sociální rehabilitace možnost zapojení do prodeje pracovní činnosti v Kreativní dílně

Smyslem kreativní dílny je pomoc a podpora lidí bez domova při získávání a upevňování pracovních návyků, sociálních dovedností a dalších nepostradatelných potřeb, které jsou nutné pro získání klidu, jistoty, bezpečí a sebevědomí.

Veškeré aktivity kreativní dílny spočívají v zapojení lidí bez domova do konkrétních pracovních činností při výrobě drobných dekorativních předmětů, které jsou určené k prodeji a prezentaci, naše výrobky najdete zde

 

Služba Sociální rehabilitace - Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova, Oblastní charita Hradec Králové. Další poskytované sociální služby - Noclehárna, Denní centrum, Azylový dům.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.