ESF podpora

Domov pro matky s dětmi - azylový dům - Oblastní charita Hradec Králové

 DOMOV PRO MATKY S DĚTMI

 azylový dům

 

kontakt: 495 221 810, 777 737 610,

ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys

                               

Místo poskytované služby

Velká č. 7/50, 503 41 Hradec Králové 7

Zařízení má kapacitu 64 lůžek

Služba je poskytována nepřetržitě 7 dní v týdnu vč. svátků a víkendů.

Činnosti sociálních pracovníků, odborného pracovníka pro práci s dětmi a vedoucí Domova pro matky s dětmi jsou poskytovány pouze ve vymezeném čase pondělí – pátek:  8:00 - 16:30 hod.

 

Jak lze o poskytování služby požádat:

Zájemce musí sepsat písemnou žádost. Pokud nemá možnost přijít osobně, může svoji žádost řešit s pracovníky zařízení telefonicky, poštou nebo e-mailem.

Zájemci o poskytnutí služby zde najdou  Žádost o poskytnutí sociálních služeb Domovem pro matky s dětmi

Předpokladem podepsání Smlouvy s klientem je doložení aktuálního Vyjádření praktického lékaře

 

Další informace a formuláře najdete zde:

Garantovaná nabídka služby azylový dům  Domov pro matky s dětmi

Informační katalog

Informace o zpracování osobních údajů

Proč potřebujeme vaše osobní údaje: Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel, tj. abychom mohli poskytovat danou službu – azylový dům. Naším cílem je společně s vámi plánovat službu tak, aby co nejvíce odpovídala vašim přáním a požadavkům.

Poskytování služeb v Domově pro matky s dětmi je placeno klienty ve výši platného úhradníku

 

Posláním Domova pro matky s dětmi je pomáhat lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytujeme dočasné ubytování, základní sociální poradenství, podporujeme rozvoj  schopností a dovedností důležitých pro běžný život.                                                       

Cílem služby Domova pro matky s dětmi je vést klienty v bezpečném prostředí k návratu do běžného života nebo jiné návazné odpovídající služby. 

Cílová skupina

Domov pro matky s dětmi poskytuje sociální službu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Služba je určená osobám, jejichž potřeby můžeme pomoci naplňovat:

 • zletilým matkám (otcům) nebo osobám, které mají svěřené dítě do vlastní péče, s dětmi zpravidla do 18 let;
 • zletilým těhotným ženám;
 • samotným zletilým ženám – pokud to kapacita umožňuje

Služba je poskytovaná prioritně občanům z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje.

Službu neposkytujeme zájemcům:

 • kteří žádají o službu, kterou Domov pro matky s dětmi neposkytuje;
 • pokud není volná kapacita;
 • pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci;
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Principy poskytování služby

 • týmová práce, kterou uplatňujeme při poskytování služby klientovi;
 • všestranný rozvoj osobnosti, který respektuje jedinečnost a potřeby klienta;
 • vytváření příjemného a pozitivního prostředí v průběhu poskytované služby;
 • pracovat v atmosféře pravdy a svobody, která respektuje zákon a pravidla.

Další informace

Domov pro matky s dětmi / §57 azylový dům / je akreditovaným pracovištěm pro výkon studentských praxí a mimo jiné spolupracujete s Ústavem sociální práce /ÚSP/. Studenti mohou vykonat praxi průběžnou nebo souvislou. Pro studenty ÚSP garantujeme rozsah praxí v celkovém objemu 160 h a 4 exkurze za akademický školní rok. Praxe se studenty se zaměřuje na přímou práci s klienty a zájemci o službu. Dále na procesní, provozní a personální metodiky práce, základní činnosti služby a dokumentaci zařízení. Předáváme zkušenosti  s naplňováním a implementací Standardů kvality sociálních služeb. Náplň odborné praxe se odvíjí od časové dotace, požadovaného rozsahu získaných kompetencí studentem a zakázkou studenta.

V případě zájmu o exkurzi či praxi nás prosím v dostatečném předstihu zkontaktujte na tel: 495 221 810, 777 737 611 nebo email: dmd@charitahk.czanita.sehnalova@charitahk.cz

  logo charita

 KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK. 

8x z hradecké Oblastní charity - příběh pátý - pomoc matkám s dětmi

8x z hradecké Oblastní charity - příběh pátý - pomoc matkám s dětmi

dmdPřinášíme vám vhled do naší charitní práce prostřednictvím seriálu skutečných příběhů o péči pracovníků Oblastní charity Hradec Králové. Příběh pátý  - Domov pro matky s dětmi

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.