Rekordní počet vykázání v historii Intervenčního centra HK

Rekordní počet vykázání v historii Intervenčního centra HK

Minulý týden řešili v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím již 100. vykázání násilné osoby ze společného obydlí Policií ČR v tomto roce na území Královéhradeckého kraje.Intervenční centrum

100 vykázání za období jednoho kalendářního roku je rekordem za celou téměř 11 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácímnásilímletou historii intervenčního centra. Pro srovnání - za celý rok 2016 přijalo IC HK od Policie České republiky"pouhých" 57 úředních záznamů o vykázání násilné osoby ze společného obydlí.

Děkujeme za aktivní přístup Policii ČR v řešení domácího násilí.

http://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-v-kralovehradeckem-kraji.aspx

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím  v Hradci Králové je specializovanýmIlustrační foto
pracovištěm, které plní úkoly vyplývající ze zákona č.135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím, a ze zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. – § 60a).
Činnost IC HK je zaměřena na bezprostřední individuální, psychologickou a sociálně právní pomoc ambulantní
povahy osobám ohroženým domácím násilím starším 16 let žijícím na území celého Královéhradeckého kraje.

Jedním z  hlavních úkolů IC HK je úzká spolupráce s Policií České republiky v institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Zákonná povinnost IC HK je kontaktovat ohroženou osobu nejpozději do 48 hodin od obdržení úředního záznamu o vykázání a nabídnout jí srozumitelným způsobem své služby. Je potvrzeno, že čím dříve ohrožená osoba nabídku obdrží, tím je zvýšená šance, že ji využije (s prodlužujícím se časem od incidentu klesá motivace ohrožené osoby svoji situaci řešit). 

Na IC HK se však mohou obrátit i osoby ohrožené domácím násilím, případně blízké osoby ohrožených osob, bez ohledu na již zmiňovaný institut policejního vykázání na základě vlastní potřeby.

 

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

EF

.  

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.