Domácí násilí

 se děje v soukromí společného obydlí mezi lidmi, kteří si jsou blízcí. 

 

Podoby domácího násilí:

 

  • psychické (ponižování, zastrašování, vydírání, nadávání, kritizování)
  • fyzické (fackování, strkání, bití, kopání, třesení, ohrožování zbraní až po útoky proti životu)
  • sociální (bránění v kontaktu s rodinou, přáteli, nadměrná kontrola)
  • ekonomické (odpírání peněz, kontrola nad příjmy a výdaji, vynucování peněz a majetku)
  • sexuální (znásilnění, nucení k nechtěným sexuálním praktikám)

 

Druhy domácího násilí se často prolínají a týkají se všech - dětí, dospělých i seniorů.

 intervenční centrum proosoby ohrožené domácím násilím

Cyklus domácího násilí se:

- opakuje

- zkracuje

- zesiluje.

 

 

Pocity ohrožených osob:

vina, stud, strach, beznaděj, pochybnosti, nejistota, bezmoc, vztek, osamělost.

 

Násilí může pokračovat i po opuštění násilné osoby prostřednictvím sledování či obtěžování, neboli stalkingu.

 

  

Potřebujete pomoc? Zeptejte se bezpečně. Zavolejte nám.