Věk : *
Pouze pro statistické účely
Pro lepší orientaci v zodpovězených dotazech
Uveďte emailovou adresu, na kterou chcete zaslat odpověď
Jak jste se o Internetovém poradenství dozvěděl/a:
Souhlasím se zveřejním dotazu na www.charitahk.cz *
Zveřejnění může pomoci ostatním zorientovat se ve své situaci ještě před podáním dotazu, nebo nebude po přečtení zodpovězených dotazů potřeba dotaz klást. Dotaz i odpověď budou uvedeny bez údajů, které by mohly identifikovat osobu tazatele. V případě, že tazatel nesouhlasí se zveřejněním dotazu a odpovědi, je třeba zaškrtnout „ne".