Internetová poradna - přístup k výchově dětí

Internetová poradna - přístup k výchově dětí

Jsem z Prahy a jako babička se často starám své dceři  (matce samoživitelce) o nezletilé dítě (2 roky). Máme spolu velké neshody ohledně přístupu k výchově dítěte. Vadí mi, že se dcera chová k dítěti, podle mého názoru, nezodpovědně a málo se přizpůsobuje jeho potřebám.

Vnučka je sice vždy čistě ustrojená, najedená, ale podle mě by měla mít pravidelný denní režim. Ráda bych si o této situaci s někým promluvila, ale bojím se, že by dítě matce odebrali. A to nechci. Můžete mi poradit?

 

Děkujeme za Váš dotaz.
Pokusíme se na Vaši otázku odpovědět, přestože z něj nejsou patrné žádné detaily a nevím, co přesně myslíte „nezodpovědností a nepřizpůsobování se potřebám dítěte“.

Začnu odzadu, krajní eventualitou.

Podmínka pro odebrání dítěte z péče rodičů padá v úvahu v situaci, kdy se jedná o  zanedbávání povinné výchovy či týrání nezletilé osoby. Pokud jde o tento případ, pak má tuto situaci povinnost ohlásit (i bez vědomí rodičů) kterýkoliv občan i nezletilé dítě, a to orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zkr. ospod) na sociálním oddělení města či obce. Podnět může být podán písemně či elektronicky na MěÚ, a to i anonymně (viz z.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Tomuto kroku mohou předcházet mírnější opatření týkající se rodičovské zodpovědni (pozastavení, omezení či zbavení), to na základě sociálního šetření v rodině a individuální sociální práce s rodiči nezletilého dítěte.

Pokud se nejedná o výše zmiňované zanedbávání či týrání nezletilé osoby, je každý pracovník sociální služby (i zdravotník) vázán mlčenlivostí a bez Vašeho souhlasu není oprávněn Vámi sdělené informace jakkoliv šířit či Vás nutit k řešení situaci způsobem, se kterým nesouhlasíte. Pokud situace ve Vaší rodině není až tak vyhrocená (viz výše), doporučila bych Vám zkonzultovat ji v některé z poraden, které poskytují odborné sociální poradenství. V Praze je takových poraden spousta. Jejich služby jsou poskytovány zdarma.

Např. Poradna Remedium, Křišťanova15, Praha 3, tel.: 272 743 666, Občasnká inspirace, Šlikova 47, Praha 6, tel.: 774 077 744 nebo Poradna SISI, Ledvinova 1709/2, Praha 4,  tel.: 724 759 216 a 800 212 218 (bezplatná linka)

Další a nejmírnější možností, je rozhovor s dcerou a vyjasnění pouhého možného nedorozumění či jiného úhlu pohledu na výchovu. I v tomto případě můžete využít podporu odborníků:  Sociální klinika, Eliášova 21 tel.:733 644 268

 Zde několik dalších  kontaktů, na které se můžete obrátit pro radu, informaci či pomoc, a to i v nestandartních časech či o víkendu:

Linka bezpečí pro děti v mládež v krizové situaci, zdarma a nonstop tel.: 116 111

Linka důvěry Dětského krizového centra, nonstop tel.: 241 484 149

Pražská linka důvěry tel.: 222 580 697

 

Přejeme Vám, aby se Vaše situace co nejdříve a nejlépe vyřešila.

S pozdravem tým Poradny pro lidi v tísni,

 

 

 

 

Mgr. Zdislava Čepelková

vedoucí Poradny pro lidi v tísni