Internetová poradna - jak spolurozhodovat o ceně prodeje domu

Internetová poradna - jak spolurozhodovat o ceně prodeje domu

Jsem rozvedený 2 roky. Má bývalá manželka na sebe nechala nyní nařídit insolvenci, která jí byla schválena, má dluhy. Nemáme dosud vyřízené SJM,  které se týká hlavně společné nemovitosti  Již mi bylo sděleno bankou, kde máme bohužel úvěr na tento dům, který ale splácím, že celý dům prodá insolvenční správce. Mám velké obavy z toho, že nebudu moci, i když nejsem v insolvenci, rozhodovat o prodejní ceně domu a dům může být prodán výrazně pod cenou.

Můžete mi poradit jak jak tomu zabránit/spolurozhodovat o ceně. Děkuji 


Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz.

 Ke shora uvedenému dotazu Vám musím sdělit, že Vy o ceně prodávané nemovitosti bohužel rozhodovat nemůžete. Zajištěný věřitel, tj. banka, která Vám úvěr poskytla, sděluje insolvenčnímu správci, jak si přeje, aby s nemovitostí bylo naloženo a insolvenční správce je jejím návrhem vázán. Pokud tedy banka chce, aby byl dům prodán, insolvenční správce nemá jinou možnost, než dům prodat. Nepíšete, kdy Vaše bývalá paní návrh na insolvenci podala. Pokud by to bylo po účinnosti novely insolvenčního zákona, tj. po 1.7.2017, tak ke zjištění ceny musí být zpracován znalecký posudek. V zájmu věřitele i insolvenčního správce je, aby dům byl prodán za co nejvyšší cenu, aby došlo k maximální úhradě dluhu.

Pokud by dluhy byly nižší, než částka, za kterou bude dům prodán – máte nárok, aby Vám byl z rozdílu vyplacen podíl. Pokud by dluhy byly vyšší – bude celá částka za prodej použita na jejich zaplacení.

V dotazu jste psal, že dům splácíte. Nevím ale, zda byste ho pro sebe chtěl zachovat i nadále. Pokud ano, doporučuji Vám jednat s bankou a zkusit se domluvit na nějakém jiném řešení, např. že celý dluh převezmete sám na sebe, případně Vám s tím splácením někdo pomůže a přistoupí jako spoludlužník. Těch variant je určitě víc, ale jak už jsem napsala dříve ….. jediný, kdo rozhoduje o tom, co se s nemovitostí stane, je věřitel, tj. banka. 

Dále bych Vám ještě doporučila, abyste si vedl přehled o tom, kolik peněz jste od zahájení insolvenčního řízení na splátku za úvěr uhradil. Pokud by se nakonec dům prodával a věřitel by insolvenčního správce neinformoval o tom, že dlužná částka je nižší, obdržel by částku, kterou přihlásil na začátku insolvenčního řízení. O výši úhrady úvěru tedy insolvenčního správce informujte také.

Přeji Vám, ať se situace co nejdříve vyřeší. 

S pozdravem tým Poradny pro lidi v tísni, Hradec Králové

 

Další zodpovězené dotazy,

Internetová poradna  - formulář i pro Vás