Poradna pro lidi v tísni  - pomoc lidem v těžké životní situaci

Poradna pro lidi v tísni  - pomoc lidem v těžké životní situaci

V Poradně pro lidi v tísni zahájili letos již 16. sezónu. Od té doby prošla poradna velkými změnami. Jednou z největších bylo předání problematiky domácího násilí pod tenkrát nově zřízené Intervenční centrum.

Změny následně pokračovaly. V roce 2008 se poradna přizpůsobila nové potřebě klientů a rozšířila službu o poskytování dluhového poradenství. V roce 2013 přibylo ještě poradenství pro pozůstalé. Poradna nadále poskytuje odborné sociální poradenství osobám v akutní či dlouhodobé nepříznivé sociální situaci občanskoprávního charakteru a také poradenství a pomoc obětem trestných činů.

Ilustrační foto - Poradna pro lidi v tísni
Dluhová problematika je jedna z klíčových oblastí, kvůli které lidé poradnu vyhledávají. Ta v sobě zahrnuje celou škálu situací od obtížně řešitelných finančních závazků přes exekuce až po případy, kdy je finanční situace natolik nezvladatelná, že jediným řešením se zdá být insolvence.

Dne 3. 3. 2018 byla Poradně pro lidi v tísni udělena akreditace Ministerstva spravedlnosti pro oblast poskytování poradenství v oblasti oddlužení. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.