Poradenství v oblasti oddlužení s novými možnostmi klientům

Poradenství v oblasti oddlužení s novými možnostmi klientům

Poradna pro lid v tísni, středisko Oblastní charity Hradec Králové, roPoradna pro lidi v tísnizšiřuje nabídku služeb v oblasti oddlužení. 

Oblastní charita Hradec Králové - Poradna pro lidi v tísni získala 22. 3. 2018 akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (https://sako.justice.cz/accredited_entities/39).

Na základě této akreditace je oprávněna nejen poskytovat poradenství, ale také sepisovat a podávat návrh na oddlužení k insolvenčnímu soudu.  Tyto služby jsou poskytovány zdarma.

V roce 2018  již Poradna podala 19 návrhů a ve všech případech bylo oddlužení povoleno.

Poradna pro lidi v tísni poskytuje službu lidem starším 18 let zejména z Hradce Králové a okolí ambulantně v prostorách Poradny, v terénu – doprovody na území města Hradce Králové na úřady, instituce, soudy aj.

Na webových stránkách lze využít zdarma Internetové poradny.

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.