Pozor na oddlužovací agentury !

Pozor na oddlužovací agentury !

Poradna pro lidi v tísni

Zbavte se svých dluhů ! Vaše dluhy vyřešíme za vás ! Zbavíme vás exekucí ! Inzerce podobného znění se objevují stále častěji. Poradna pro lidi v tísni ale varuje !

Stejně tak stoupá počet oddlužovacích společností a agentur, které se snaží na důvěřivých dlužnících vydělat.

Jistě, zní to krásně … zbavíme vás starostí, převezmeme za vás odpovědnost, nebudete se muset s nikým dohadovat, vysvětlovat, komunikovat… a můžete si půjčovat i nadále a žít ve své „nerealitě“.

Dlužník, často vnímající tyto subjekty jako svou poslední záchranu ztrácí ostražitost a je ochoten podepsat vše, co mu je podstrčeno.

Jaká je realita ? Po úvodním „vábení“ klienta a ujišťování, že si nemohl vybrat lepší společnost dochází k podpisu mandátní smlouvy, kde dlužník dává agentuře plnou moc při zastupování s věřiteli. Dlužník v ten okamžik přichází o několik tisícikorun v hotovosti, který má pokrýt poplatek za „převzetí případu“ a další administrativní náklady.

Nic se však nemění – firmy jen za klienta sepíší několik žádostí o splátkový kalendář, popř. uskuteční nějaké telefonické dohovory v podobném duchu. Klient však nadále zůstává hlavní osobou ve vztahu – tj. je i nadále dlužníkem.

 

Řada bankovních institucí veřejně varuje před praktikami oddlužovacích společností a nadále preferuje přímý kontakt s klientem, se který zavřela smlouvu.

Navíc mandátní smlouvy jsou postavené tak, aby oddlužovací agentuře nevyplývaly žádné povinnosti a odpovědnost. Naopak vše je postaveno tak, že povinnosti má pouze dlužník – poplatky, provize k každé zaslané splátky, úroky z prodlení, nepřiměřené a likvidační sankce… místo pomoci se dlužník dostane ještě do větších problémů, které mohou skončit zabavením majetku a exekucemi.

Oddlužovací agentura neváhá ještě klientovi podstrčit k podpisu další finanční produkty, ze kterých profituje, jako jsou např. životní pojistky, kapitálové spoření atd. Za sepsání insolvenčního návrhu a jeho doručení na podatelnu příslušného soudu si neváhají účtovat částku i 10.000,-- Kč. Samozřejmě nevratně i pokud soud insolvenci nepovolí.

 

Pokud se dostanete do finanční tísně, je třeba zachovat rozum a nepodlehnout spasitelským nabídkám, které nic neřeší a jen prohlubují problémy.

CO TEDY DĚLAT ? Hlavní je komunikace s věřitelem ( pokud možno v časovém předstihu, v okamžiku, kdy cítíte, že by mohl nastat „průšvih“) – vysvětlit popravdě svou situaci, navrhnout možné řešení – písemnou formou i cestou klientské linky.

Neváhejte kontaktovat bezplatné poradny, např. poradny pro lidi v tísni, které se dluhovou problematikou zabývají a určitě vám nabídnou řečení, jak postupovat.

-vyšlo v časopise Spirit 8/2011

Poradna pro lidi v tísni, středisko Oblastní charity Hradec Králové - kontakt