Konference rané péče byla o setkávání odborníků i laiků

Konference rané péče byla o setkávání odborníků i laiků

Ve středu 14. března se konala první konference Střediska rané péče. Konference byla pestrou přehlídkou informací o možnostech poskytování pomoci rodinám s dětmi s postižením v regionu Královéhradeckého kraje.Středisko rané péče Sluníčko

V prostorách Knihovny města Hradec Králové se v suterénu budovy sešlo více jak 70 lidí. Zájem byl ze strany jiných raných péči z ČR, spolupracujících neziskových organizací, vyučujících i studentů na UHK. Přišly i maminky, které doma pečují o dítě s postižením a hledají informace. 

Konference Vědět, jak dál byla příležitostí, jak se potkat - odborníci i laici, vzájemně se obohatit a sdílet nové informace o problematice péče o rodiny s dítětem s postižením. Zajímavé bylo i srovnání s Jihomoravským krajem, jehož podpora péči rodinám s dítětem s postižením byla prezentovaná lektorkou Mgr. Janou Kurfürstovou.  konference Střediska rané péče Sluníčko

Středisko rané péče Sluníčko se své premiérově role ujalo velice zdárně a sympaticky. Součástí materiálů, které si posluchači odnášeli byla i nová brožura Střediska rané péče Sluníčko s názvem Jak lehce vzlétnout do života..., ve které poradkyně rané péče Sluníčko přehledně popsaly a zúročily své znalosti a zkušenosti při práci. Brožura volně ke stažení  - zde

V rámci celého dne zazněly přednášky  - Role rané péče v problematice podpory rodin (přednášející Mgr. Pavlína Chmelíková, Středisko rané péče Sluníčko, OCH HK), Podpora rodiny dětí s autismem po ukončení služby rané péče (Mgr. Jana Kurfürstová, Paspoint, z.ú. – organizace podporující osoby s PAS v Jihomoravském kraji), Podpora a provázení rodin dětí se závažnou diagnózou ode dne jejího sdělení
(přednášející Mgr. Petra Tomalová, Ph.D., Centrum provázení), Rozvoj komunikace u dítěte a komunikace v kontextu rodiny s dítětem se zdravotním postižením (přednášejícíMgr. Eva Zikmundová, Mgr. Zuzana Sýkorová, Středisko rané péče Sluníčko OCHHK), Jak vychovávat a vzdělávat dítě (nejen) se zrakovým postižením - pohled do praxe pracovníků SPC (přednášející PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky a logop, UHK; SPC pro děti s vadami zraku HK)

avast

 

Konferenci moderovala PhDr. Eva Zálešáková

Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu AVAST. 

Sluníčko pomáhá rodinám dětí s postižením

 

Sluníčko pomáhá rodinám dětí s postižením

Děkujeme Hradecké internetové televizi za televizní spot.