Nadace Leontinka podpořila ranou péči

Nadace Leontinka podpořila ranou péči

Nadace Leontinka podpořila Středisko rané péče Sluníčko částkou 25 000 Kč na nákup pomůcek pro rozvoj zrakových funkcí a zrakové stimulacea  pro cílenou práci s dětmi v domácím prostředí.Děkujeme.Středisko rané péče Sluníčko

Pro nácvik zrakové stimulace využíváme celou řadu didaktických, speciálních pomůcek a hraček. Rodiče s pomůckami seznamujeme s těmito pomůckami, většinu si je možné zapůjčit na nácvik v domácím prostředídar pro ranou péči -nadace leontinka

Pomůcky, bychom rádi dokoupili, a to vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s opožděným nebo nedostatečným vývojem zraku a také pro obnovu stávajících pomůcek.

Některé pomůcky jsou využívány zejména při aktivitách na světelném panelu (průhledné kostky, tvary, stavebnice), při zrakové stimulaci v zatemnělé místnosti (svítící kostky, blikající uzlíky, svítící hmota, lávová lampa), ostatní pomůcky děti používají při hře, nácviku dovedností, pleoptických cvičení při okluzi oka, při oční rehabilitaci po úrazech oka a vrozených vad očí. 

Pomůcky pro zrakovou stimulaci u malých dětí – slouží na pasivní sledování, poznávání obrázků, nácvik koordinace oko ruka, motivace při rozvoji hrubé motoriky apod.: kontrastní knihy černobílé a barevné, barevné zvukové hračky, manipulační hračky, difrakční zrcadlový stojan, vkládání puzzlí atd.  

Pomůcky pro děti větší a děti s kombinovaným postižením – nácvik koordinace oko ruka, rozvoj úchopu, poznávání tvarů, přiřazování tvarů, manipulační činnosti: magnetické skládačky, magnetické kuličky, kostky průhledné, svítící kostky, blikající míče, uzlíky, magnetické tvary s černou tabulí, domino, kontrastní kartičky atd. 

Pomůcky na rozvoj zrakového vnímání ve spojení s dalšími smysly: duhová svítící hmota, gelový pytlík, duhové tvary, difrakční zvuková trubice, senzorické čtverce, přesýpací hodiny, lávová lampa.  dar pro ranou péči -nadace leontinka

Od 1. 4. 2015 Středisko rané péče Sluníčko rozšířilo svou odbornou činnost o péči o rodiny s dětmi se zrakovým postižením. Zaměřuje se na prevenci a diagnostiku u všech dětí v péči střediska, na včasné podchycení zrakové vady sledováním a doporučením na další odborníky a na zpětnou spolupráci s těmito odborníky – dětský oftalmolog, zrakový terapeut, ortoptista.

Pomůcky pro práci se zrakově postiženými dětmi jsou nesmírně důležité, a to s ohledem na včasnou diagnostiku úrovně zrakového vnímání u dítěte. Umožní poskytnout rodinám kvalitní a rychlé informace o vývoji jejich dítěte, zejména přesnou a cílenou práci s dítětem na rozvoji jeho zrakových funkcí.

 

Za finanční příspěvek nadace leontinkaNadaci Leontinka děkujeme, vážíme si podpory.