Oblastní charita Hradec Králové pomáhá i malým dětem z Královédvorska

Oblastní charita Hradec Králové pomáhá i malým dětem z Královédvorska

Středisko rané péče SluníčkoSkutečnost, že se narodí dítě se zdravotním postižením je pro rodiny zdrcující. Radost z narození miminka střídá beznaděj, smutek, trápení a obavy o jeho budoucnost. Poradkyně rané péče jsou těmto okamžikům profesně velice blízko.

 

Znají příběhy mnoha rodin. Prožívají s nimi čas, kdy bolest střídá naději a kdy společná, usilovná péče o dítě je cestou k jeho důstojnému a hodnotnému životu.

Poradkyně rané péče jezdí přímo do domácností rodin. Zde jsou děti klidnější a mnohem lépe spolupracují při aktivitách a cvičení. Hodné a laskavé „tety ze Sluníčka“ jsou oporou ale také maminkám. Učí, jak s dětmi pracovat, používat stimulační a didaktické pomůcky, nebo i jak nastavit chod domácnosti, aby zbyl čas i na další sourozence. Péče končí sedmým rokem věku dítěte a je pro rodiny zdarma.

O péči žádají rodiny s dětmi s autismem, Downovým syndromem, s dětmi s vadami zraku i dalším tělesným i mentálním postižením. V loňském roce bylo v péči 132 rodin z celého Královéhradeckého kraje. Ve Dvoře Králové nad Labem a v okolních obcích byla v roce 2017 služba poskytována osmi rodinám.

Ondra

ilustrační foto - středsiko rané péče SluníčkoRodina Ondry je úžasná…jako on sám. Od prvního nádechu začal bojovat o život. Seznam jeho zdravotních potíží rozhodně nebyl krátký a přesná diagnóza nebyla přesně stanovena. Domů se dostal až po několikaměsíčním pobytu v nemocnici. Rodiče nečekali a hledali pomoc. Našli nás.

Ondra se velice rychle unaví, trpí i výraznou hypotonií, ale přesto má stále velkou touhu učit se novým věcem. Je zvídavý a odvážný jako každý malý kluk. Rodiče trápila otázka možnosti komunikace. Ondra z důvodu tracheostomie nemluví. S poradkyní zkoušeli různé cesty. Ondra si nakonec sám vybral pro něho nejhodnější způsob komunikování, a to znakování. Svým nadšením z možnosti se domluvit se svým okolím „nakazil“ i ostatní, takže nejen rodiče, prarodiče, ale i přátelé rodiny se rádi učí nové a nové znaky.

V době, kdy byli Ondrovi téměř 2 roky se rodiče z genetických testů dozvěděli diagnózu. Ondra trpí vzácným genetickým onemocněním (v ČR diagnostikováno 10 dětí). Díky tomu bylo možné konečně nasadit správnou medikaci a zdravotní stav se začal zlepšovat. Největší pokroky nastaly zejména v oblasti rozvoje hrubé motoriky. Probíhá orofaciální stimulace, nácvik kousání, polykání a připravy na možné odstranění PEGu. V rámci návštěv rané péče pracuje Ondra velmi rád na všech „úkolech“. Zdálo se být vše dobře nastavené – ale nic není tak jednoduché. Maminka přestávala zvládat dlouhodobý nápor, kterému musela čelit. Mladší Ondrův bratříček začal být stále živější, i on vyžadoval pozornost.  S poradkyní hledaly možnosti podpory z vnějšího prostředí tak, aby se dokázala skloubit náročná péče o Ondru a zároveň se věnovat mladšímu sourozenci. Do rodiny začala chodit dobrovolnice z Kruhu dobrovolníků, která mamince pomáhá. Ačkoliv nás všechny čeká ještě spousta práce, vše v jejich životě je na dobré cestě.

Služba je finančně podporována městem Dvůr Králové nad Labem. - viz text článku  na www města Dvůr Králové nad Labem

Kontakty:

Středisko rané péče Sluníčko, Karla IV 1222, Hradec Králové, mobil: 777 721 642, e-mail slunicko@charitahk.cz www.charitahk.cz

Autorka příběhu poradkyně rané péče Sluníčko Bc. Ilona Dynterová.