Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Již od konce října se v Oblastní charitě Hradec Králové začal připravovat tradiční lednový charitativní projekt založený na vstřícnosti, lidskosti a velkorysosti široké veřejnosti a na pomoci mnoha stovek malých i velkých dobrovolníků. Největší a nejstarší finanční sbírka se již do povědomí obyvatel celé České republiky zapsala jako Tříkrálová.

V uplynulém ročníku se v obcích a městech Královéhradecka vypravilo do mrazivých ulic celkem 276 skupinek malých i velkých koledníků králů. Díky společnému úsilí, díky jejich ochotě a obětavosti, díky důvěře a lidskosti dárců se podařilo nashromáždit téměř milion korun. Pro nadcházejícíc lednovou sbírku je zapečetěno 319 kasiček.

V Hradci Králové požehná v pátek 5 ledna koledníkům králům na cestu biskup J. E. Mons. Jan Vokál při mši sv. v katedrále Sv. Ducha.

Ke sbírce v Hradci Králové se tradičně připojí hradecké děti ze Základní školy Jiráskovo náměstí, Základní školy Jana Pavla II, Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína, Gymnázia Boženy Němcové, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Obchodní akademie, Základní školy v Plotištích.

V Hradci Králové se bude koledovat i o víkendu, a to v Plotištích a Pláckách.

Tradičně jsou velkou pomocí také děti a pedagogové ze škol z okolních Kosičkyobcí a měst: - ze Základní školy ze Skřivan, Smidar, Chlumce nad Cidlinou, Nechanic, Libčan, Nového Města. Opět se připojily děti z Praktické školy z Nového Bydžova s průvodci z místní Vyšší odborné školy.

Ve Lhotě pod Libčany, Lochenicích a Mokrovousech pomohou malí i velcí skauti ze skautských oddílů Sv. Jiří a Sluníčko.

Sbírky se účastní i mnoho rodičů dětí, pracovníků charity a dalších dobrovolníků.

V termínech od 5. ledna do 14. ledna se Tříkrálová sbírka v obcích městech: Babice, Bříza, Černilov, Černožice, Červeněves, Číbuz, Divec, Dlouhé Dvory, Dohalice, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové, Hřibsko, Hubíles, Chlum, Chlumec nad Cidlinou, Chotělice, Chudeřice, Káranice, Kladruby, Klamoš, Kosice, Kosičky, Králíky, Krásnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Lučice, Luková, Libčany, Librantice, Libřice, Lochenice, Loučná Hora, Lovčice, Lužec nad Cidlinou, Máslojedy, Michnovka, Mlékosrby, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Obědovice, Olešnice, Pamětník, Petrovice, Písek, Praskačka, Převýšov, Radostov, Řehoty, Sadová, Sedlice, Skalice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Smiřice, Smržov, Stará Voda, Stěžery, Stěžírky, Stračov, Střezetice, Světí, Štíty, Urbanice, Vlčkovice, Všestary, Rozběřice, Vysoká nad Labem, Zadražany, Želí, Žíželeves, Žižkovec. Poprvé se připojí obce Čistěves, Lišice, Lišičky, Dolní Přím, Horní Přím, Probluz, Nový Přím, Jehlice, Bor.

V hradecké Oblastní charitě pomáhá sbírka tam, kde je nejvíce potřebahořineves

V roce 2012 a 2014 jsme díky výtěžku pořídili služební auta pro pečovatelskou službu, v roce 2013 a v roce 2015 pro ranou péči Sluníčko. Díky financím mohly rodiny z rané péče Sluníčko zdarma využívat canisterapii, chirofonetiku, hipoterapii, nakoupilo se mnoho pomůcek pro práci s dětmi s postižením. Poradna pro lidi v tísni využila peníze na úhradu mezd pracovníků a jejich vzdělávání. V Domácí hospicové péči mohli v minulosti díky sbírce uhradit platy lékařům, kteří nepřetržitě poskytují návštěvní a konzultační pohotovost v rámci služby. V loňském roce nakoupili dávkovače, odsávačky, antidekubitní matrace, infuzní stojany, oxymetry apod.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 pro Královéhradecko bude rozdělený mezi ranou péči Sluníčko, která poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením (r. 2016 –Vysoká nad Labem v dlouhodobé péči 109 rodin), domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím trávit poslední chvíle společně v domácím prostředí (r. 2016 – v péči 134 pacientů) a odborné sociální poradenství v rámci Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, které nabízí podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích. Výtěžek z Třebechovicka bude využitý pro zajištění pečovatelské služby regionu. Pět procent na realizaci humanitárních projektů v Indii a Hondurasu. Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních).

„Tříkrálová sbírka umožňuje potkávání, vzájemné obdarovávání a vzájemnou pomoc. Koledníci - králové spolu s tříkrálovou koledou přinášejí do domů radostné poselství Vánoc o tom, že na své těžkosti nemusí být lidé sami. Mým přáním je, aby králové byli dobrými lidmi vlídně přijati, a aby mohli shromáždit jejich dary, které umožní charitě pokračovat v péči o seniory, nemocné, handicapované, umírající, lidi v nouzi, lidi bez domova“ řekl Mgr. Václav Hrček, ředitel Oblastní charity Hradec Králové.

 

 

logo charita

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.