Tříkrálová sbírka vrcholí, příští víkend na koledníky krále čekají pouze čtyři obce

Tříkrálová sbírka vrcholí, příští víkend na koledníky krále čekají pouze čtyři obce

O víkendu 6. - 7. ledna se Tříkrálové sbírka v regionu královéhradecka konala téměř ve všech plánovaných obcích a městech. Zbývají Mlékosrby, Radostov a Lužec nad Cidlinou. Zbžvá rozpěčetit kasičky a vše spočítat. 

V pátek se po krajském městě vypravilo 88 skupinek. Při při mši svaté požehnal v katedrále Sv. Ducha v.Hradci Králové koledníkům králům na cestu biskup J. E. Mons. Jan Vokál.V pátek chodily skupinky také ve Skřivanech, Smidarech, Červeněvsi, Loučné Hoře, Chotělicích, Nechanicích, Novém Městě, Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou, podvečer i ve Všestarech.NOVÉ MĚSTO

V Hradci Králové se koledovalo i o víkendu, a to v Plotištích a Pláckách. Celý víkend zpívala tříkrálová koleda v obcích Babice, Bříza, Černilov, Černožice, Číbuz, Divec, Dlouhé Dvory, Dohalice, Holohlavy, Hořiněves, Hřibsko, Hubíles, Chlum, Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, Káranice, Kladruby, Klamoš, Kosice, Kosičky, Králíky, Krásnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Lučice, Luková, Libčany, Librantice, Libř

 

ice, Lochenice,Máslojedy, Michnovka, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Obědovice, Olešnice, Pamětník, Petrovice, Písek, Praskačka, Převýšov,Řehoty, Sadová, Sedlice, Skalice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Smiřice, Smržov, Stará Voda, Stěžery, Stěžírky, Stračov, Střezetice, Světí, Štíty, Urbanice,Vlčkovice, Všestary, Rozběřice, Vysoká nad Labem, Zadražany, Želí, Žíželeves, Žižkovec. 

 

KLADRUBY

Lučice

Poprvé se připojí obce Čistěves, Lišice, Lišičky, Dolní Přím, Horní Přím, Probluz, Nový Přím, Jehlice, Bor.

Příští víkend ještě čekají na Tříkrálovovu sbírku v Lovčicích,  Lužci nad Cidlinou, Radostově, Mlékosrbech.

Střípky z koledování

Vysoká nad Labem

Letos podesáté vyšli tři králové do ulic naší obce, a to v sobotu 6. ledna 2018. Bez nadsázky lze říci, že se lámaly rekordy. Za prvé: sešlo se 11 trojic 

koledníků (dosud bylo nejvíce 8). Za druhé: počasí bylo ideální, spíše připomínalo duben než leden (vloni bylo minus 17 stupňů, letos snad plus 15!).  A za třetí: vybraná částka letos byla 48.335 korun, což je naprosto nejvíce v historii "vysocké tříkrálové sbírky"! Pro porovnání - vloni se vybralo 31.496 korun.

Králové s doprovodem se sešli v 8:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, kde probíhala registrace, zadání trasy a poslední úpravy královského oblečení. A v 9 hodin se vyrazilo na dlouhou cestu do Betléma.  Dětem na cestu požehnal pan farář, P. František Hladký, na kytaru jim k tomu zahráli Tomáš 

Vysoká nad Labem

Košťál s Michalem Horákem, a králové vyšli do ulic. Lidem nesli přání do nového roku, písničku a možnost nechat si zaznamenat jejich návštěvu posvěcenou křídou a nápisem K+M+B 2018. V rámci tradiční dobré spolupráce s místním jezdeckým klubem jedna trojice jela dokonce na koních!

Zdejší občané téměř bez výjimky děti přijímali velmi vstřícně, nezřídka už je z dálky vyhlíželi a zvali dál. Děti zpívaly, některé trojice měly i pohybovou choreografii, kdy "černý vzadu" v pravý okamžik vystoupil a zpíval sólo. Po návratu na děti čekala na obecním úřadě čerstvá pizza a horký čaj.

Opravdu velký dík patří všem koledníkům, jejich rodičům a průvodcům.  Společně jste dokázali vyzpívat a vykoledovat rekordní částku! Dále si dovoluji jménem Charity ČR i jménem svým srdečně poděkovat všem dárcům a zároveň je ujistit o tom, že vybrané peníze budou skutečně využity na deklarovaný účel.                       Ing. Jiří Horák, starosta

Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem

 

 

 

 

Kosice

Koleda byla dobrá, počasí lepší než loni, i když nám bylo trochu moc teplo. Přispělo spousta lidí. Koledníci byli spokojeni se sladkostmi, které dostali. příjemně prožité odpoledne, Hana Košťálová

Lišice

Připojili jsme se jako poslední obec v okolí Chlumce n. C. Jako zástupci obce jsme byli moc spokojeni, lidé byli potěšeni, leckdy i slzičku zamáčkli. Děti chtějí samozřejmě i za rok. Snad jsme započali, či obnovili pěknou tradici. S pozdravem a úctou Vendula Petrovická, místostarostka Lišice

Hradec Králové Krajský úřad 

V pátek pátého ledna navštívili úřad Královéhradeckého kraje koledníci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky. Skupinky dobrovolníků si rozdělily patra úřadu a postupně obešly všechny kanceláře a na dveřích zanechaly požehnání – K + M + B + 2018...více prolink

 

 

V hradecké Oblastní charitě pomáhá sbírka tam, kde je nejvíce potřeba

V roce 2012 a 2014 jsme díky výtěžku pořídili služební auta pro pečovatelskou službu, v roce 2013 a v roce 2015 pro ranou péči Sluníčko. Díky financím mohly rodiny z rané péče Sluníčko zdarma využívat canisterapii, chirofonetiku, hipoterapii, nakoupilo se mnoho pomůcek pro práci s dětmi s postižením. Poradna pro lidi v tísni využila peníze na úhradu mezd pracovníků a jejich vzdělávání. V Domácí hospicové péči mohli v minulosti díky sbírce uhradit platy lékařům, kteří nepřetržitě poskytují návštěvní a konzultační pohotovost v rámci služby. V loňském roce nakoupili dávkovače, odsávačky, antidekubitní matrace, infuzní stojany, oxymetry apod.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 pro Královéhradecko bude rozdělený mezi ranou péči Sluníčko, která poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením (r. 2016 – v dlouhodobé péči 109 rodin), domácí hospicovou péči, která umožňuje umírajícím trávit poslední chvíle společně v domácím prostředí (r. 2016 – v péči 134 pacientů) a odborné sociální poradenství v rámci Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, které nabízí podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích. Výtěžek z Třebechovicka bude využitý pro zajištění pečovatelské služby regionu. Pět procent na realizaci humanitárních projektů v Indii a Hondurasu. Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních).

 

KOMU A JAK POMÁHÁME - zde naleznete kompletní přehled všech služeb Oblastní charity HK.