Vánoční trhy ve škole Josefa Gočára pomohou dětem s postižením

Vánoční trhy ve škole Josefa Gočára pomohou dětem s postižením

Benefiční akce, kterou uskutečnila ZŠ Josefa Gočára v HK,  podpořila činnost Středisko rané péče Sluníčko . Děkujeme dětem i pedagogům za  podporu.Středisko rané péče Sluníčko 

.

 

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 se v prostorách tělocvičny školy uskutečnila vánoční akce dětí a pedagogů.

V rBenefiční akce na podporu dětí s postižením.ámci vánočních trhů, kde děti prodávaly svoje vlastní výrobky, mohly přispět i do charitní kasičky.

Děkujeme za finanční dar 5 750,- Kč.

Děkujeme za podporu, pedagogům i vedení školy, moc děkujeme dětem, které akci přijaly velice hezky. Vážíme si ochoty a vstřícnosti pomáhat dětem a jejich rodičům, které pomoc potřebují.

 

Výtěžek byl určený pro Středisko rané péče Sluníčko, které nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi s postižením do sedmi let věku, a to přímo v jejich domácím prostředí. pomáhají jim zvládnout těžkou životní situaci a jsou dětem i rodičům velikou oporou a pomocí. Péče je zdarma. Více o Sluníčku.