Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.

charita-vz-2017-stranky_e-verzeMilí přátelé,

předkládáme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017, v němž naše charita oslavila 25 let činnosti.

Již 25 let, každý den, pomáhají pracovníci charity lidem v nouzi a v obtížích, lidem v pokročilém věku a nemocným. Připomněli jsme si 25 let práce azylového domu pro muže, který je nyní součástí Domu Matky Terezy, a také Sociálního šatníku. Od počátku existence Oblastní charity působí i týmy pečovatelek a zdravotních sester – Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba. Důstojnou oslavou za účasti mnoha přátel a podporovatelů oslavil 15 let Domov pro matky s dětmi.
Také Poradna pro lidi v tísni pomáhá již 15 let.

V roce 2017 pokračovala Oblastní charita Hradec Králové v poskytování služeb ve stávajícím rozsahu.

Chci zde velmi poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se s velkým osobním nasazením
věnují všem klientům a pacientům.
S ochotou, pečlivostí, trpělivostí i vynalézavostí denně řeší spoustu situací, často nových a neobvyklých.
Po celých 25 let jsou oporou charitních služeb dobrovolníci. Je obdivuhodné, jaké množství práce zastanou.
Rodinám pracovníků patří dík za jejich pochopení, oporu i pomoc.

Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy za spolupráci a podporu.

Jsme vděčni všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří důvěřují ve smysluplnost i kvalitu naší práce, a díky nimž můžeme v naší práci pokračovat.

Chtěl bych Vás požádat o zachování přízně a podpory i nadále.

Do dalších let přeji nám všem, abychom nadále byli těmi, kdo přinášejí lidem lásku a naději.

Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK

VZ za rok 2017 ke stažení zde