Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Výroční zpráva Oblastní charity HK za rok 2017

Předkládáme Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017.

charita-vz-2017-stranky_e-verzeMilí přátelé,

předkládáme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017, v němž naše charita oslavila 25 let činnosti.

Již 25 let, každý den, pomáhají pracovníci charity lidem v nouzi a v obtížích, lidem v pokročilém věku a nemocným. Připomněli jsme si 25 let práce azylového domu pro muže, který je nyní součástí Domu Matky Terezy, a také Sociálního šatníku. Od počátku existence Oblastní charity působí i týmy pečovatelek a zdravotních sester – Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba. Důstojnou oslavou za účasti mnoha přátel a podporovatelů oslavil 15 let Domov pro matky s dětmi.
Také Poradna pro lidi v tísni pomáhá již 15 let.

V roce 2017 pokračovala Oblastní charita Hradec Králové v poskytování služeb ve stávajícím rozsahu.

Chci zde velmi poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se s velkým osobním nasazením
věnují všem klientům a pacientům.
S ochotou, pečlivostí, trpělivostí i vynalézavostí denně řeší spoustu situací, často nových a neobvyklých.
Po celých 25 let jsou oporou charitních služeb dobrovolníci. Je obdivuhodné, jaké množství práce zastanou.
Rodinám pracovníků patří dík za jejich pochopení, oporu i pomoc.

Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy za spolupráci a podporu.

Jsme vděčni všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří důvěřují ve smysluplnost i kvalitu naší práce, a díky nimž můžeme v naší práci pokračovat.

Chtěl bych Vás požádat o zachování přízně a podpory i nadále.

Do dalších let přeji nám všem, abychom nadále byli těmi, kdo přinášejí lidem lásku a naději.

Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK

VZ za rok 2017 ke stažení zde

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Aktuálně

 
 

Darujte DMS

Podpořte nás  - zašlete z vašeho telefonu dárcovskou SMS

 

 

  DMS CHARITAHK 30

  DMS CHARITAHK 60

  DMS CHARITAHK 90

 

 

tel. číslo  87 777 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč

OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

 

Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme.