Studentské praxe

Formulář zájemce o praxi ve službách OCH HK

Oblastní charita Hradec Králové je akreditovaným pracovištěm pro výkon studentských praxí a mimo jiné spolupracujete s Ústavem sociální práce /ÚSP/. Studenti mohou vykonat praxi průběžnou nebo souvislou. Praxe se studenty se zaměřuje na přímou práci s klienty a zájemci o službu. Dále na procesní, provozní a personální metodiky práce, základní činnosti služby a dokumentaci zařízení. Předáváme zkušenosti  s naplňováním a implementací Standardů kvality sociálních služeb. Náplň odborné praxe se odvíjí od časové dotace, požadovaného rozsahu získaných kompetencí studentem a zakázkou studenta. 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.