Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

  • Název poskytovatele dotace: Ministerstvo vnitra, ODBOR Azylové a migrační politiky
  • Název dotačního programu: Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
  • Název projektu: Koordinace humanitární pomoci a podpora držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny

Cílem projektu je zejména koordinace humanitární pomoci a podpora ukrajinských válečných uprchlíků, kteří získali status dočasné ochrany v Hradci Králové. Důraz bude kladen na terénní práci, přímou asistenci klientům a individuální přístup, na zranitelné skupiny osob i na  spolupráci s dalšími aktéry integrace v regionu. Hlavním obsahem a aktivitou projektu je koordinace humanitární pomoci a podpora cílové skupiny na území Hradce Králové, aktivní vyhledávání cílové skupiny a práce s ní, poskytování informací cílové skupině, přímá asistence zejména na úřadech, u lékaře a dalších potřebných místech, jejich navázání na místní organizace, úřad práce, školy, školky, městský či obecní úřad.

Děkujeme za podporu ve výši 366 296 Kč. Účelem dotace je zabezpečit obsah projektu do 31. 12. 2022

Logo_CMYK