Výzva NAD ORLICÍ - 62. výzva IROP

irop

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Nákup tří osobních automobilů pro CHPS Třebechovice pod Orebem

Reg. číslo projektu:      CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008587 

Popis projektu, jeho cíle

Cílem projektu je obnova a doplnění vozového parku Charitní pečovatelské služby Třebechovice pod Orebem. Cílem pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku či zdravotního stavu. Snaží se umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, pomáhat při zachování či zlepšení kvality života. Díky projektu dojde k vybudování kvalitního zázemí pro poskytování sociálních služeb v území působnosti Oblastní charity Hradec Králové, pobočky Třebechovice pod Orebem. Cíl projektu bude dosažen zakoupením 3 vozidel pro uvedenou službu a jejich každodením používáním.