Eliščina sbírka

Již od roku 2002 jsou Slavnosti královny Elišky v Hradci Králové spojovány i s veřejnou sbírkou ObEliščina sbírkalastní charity Hradec Králové.

V prostorách Velkého náměstí, Žižkových a Šimkových sadů v Hradci Králové prochází skupinky dobrovolníků s kasičkami a lidé tak mohou okamžitě přispět a pomoci potřebným svým finančním darem. Sbírka probíhá za vydatné pomoci dobrovolníků Oblastní charity Hradec Králové. Dobrovolníci mají vždy viditelně připnuté idenfitifikační průkazky a řádně zapečetěné kasičky. Kasičky pro finanční dary mohou být malé přenosné, s popruhem přes rameno. Nebo velké s nožkami, umístěné přímo u stánku Oblastní charity HK.

Následné rozpečování kasiček probíhá vždy za přítomnosti pracovníka Magistrátu města Hradce Králové. Každoročně je výtěžek věnovaný některému ze středisek Oblastní charity Hradec Králové či na humanitární pomoc potřebným lidem v Čechách i v zahraničí.

Zájemci o dobrovolnickou pomoc při Eliščině sbírce hlaste se tradičně na ZhoB5YUSYanBZd5%65pJ