Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním, je přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. Pracovníci Oblastní charity Hradec Králové jsou tu také s Vámi. Jsme Vám nablízku i v době covidové a můžeme dál pomáhat nemocným a potřebným.

102

Tři králové ONLINE 

Tříkrálová sbírka až do 24. ledna

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a opatřením PES 5 zatím tři králové nemohou vyrazit na koledu do ulic. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc nemocným a potřebným lidem v nouzi.

Vaše důvěra nás provází již více jak 20 let, proto věříme, že ani současná situace nezabrání tomu, abychom e Vás opět nalezli oporu a že nám i nadále pomůžete pomáhat a pracovat pro druhé.

Můžete nás podpořit

Přispěním do ONLINE kasičky

Navštivte  www.trikralovasbirka.cz,    jednoduše a rychle můžete podpořit Oblastní charitu Hradec Králové. Možná i platba kartou

Až Vám koledníci zazpívají, přehrajte si požehnání, vyberte si dárek Oblastní charitu Hradec Králové.a podpořte naši 

Pomozte s návštěvou ONLINE koledy také svým rodičům a prarodičům. 

Finančním darem 

  • na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705007 (tento variabilní symbol prosím uvádějte, je důležitý pro specifikaci naší hradecké Oblastní charity)
  • prostřednictvím QR kódu, který je třeba načíst přímo v bankovní aplikaci.

Finančním darem do kasičky

  • v Oblastní charitě Hradec Králové, Komenského 266, Diecézní charitě Hradec Králové, Velké náměstí 37/ 46
  • ve vybraných obecních úřadech, v kostelích královéhradeckého vikariátu, v obchodech  - viz dle mapy níže


 

 

IMG_20201205_141447

Zpívejte koledu

Krásná videa, animace i audia alespoň částečně připomenou úžasnou atmosféru koledování od domu k domu

přehrát koledy od vás

 

Využítí výtěžku Tříkrálové sbírky 2021

  • hospicová péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, na přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice ve Stěžerách
  • pečovatelská služba, která nabízí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí
  • odborné sociální poradenství v těžkých životních situacích
  • zajištění provozně technického zázemí pro sociální služby a zdravotní péči
  • humanitárních projektů v Indii (5 %, např. školní autobus)
  • krizového fondu pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně

Třetina z celkového výtěžku je tradičně určena na humanitární pomoc Charity ČR a další projekty na pomoc lidem v nouzi.

Využití uplynulé Tříkrálové sbírky 2020

Díky darům do Tříkrálové sbírky jsme pořídili kyslíkový koncentrátor, využívaný Domácí hospicovou péčí, zdroje byly dále použity k úhradě části nákladů souvisejících s projektovou přípravou lůžkového hospice Hradec Králové (tvorba architektonické studie). Bylo rozšířeno zázemí pro terénní formu Nízkoprahového denního centra, které je součástí Domu Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Výtěžek pokryl i část provozních nákladů Poradny pro lidi v tísni a Poradny Domácí hospicové péče Hradec Králové. Tyto náklady byly vyšší v souvislosti s upraveným režimem práce v době epidemie Covid.

Tříkrálová sbírka je jednou z největších dobrovolnických akcí u nás. Koledníci přestrojení za krále prochází dům od domu, zpívají, přináší přání všeho dobrého v novém roce, prosí o příspěvek do pokladničky. Jejich radostné koledování je tradičně doprovázeno vstřícným přijetím a laskavost lidí, ale také solidaritou a štědrostí. Za dvacet let existence Tříkrálové sbírky se dary do pokladniček staly neodmyslitelnou finanční pomocí pro fungování sociálních i zdravotních služeb Oblastní charity Hradec Králové. Díky důvěře a podpoře veřejnosti uskutečňujeme projekty, které se nedaří dostatečně financovat z veřejných zdrojů

potvrzení o daru