Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním, je přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. Pracovníci Oblastní charity Hradec Králové jsou tu také s Vámi. Jsme Vám nablízku i v době covidové a můžeme dál pomáhat nemocným a potřebným.

Poděkování

Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, dovolte, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za pomoc a podporu při organizaci Tříkrálové sbírky 2021. Děkuji Vám i všem dobrým lidem, kteří přispěli na pomoc potřebným, či jakkoliv jinak v těchto těžkých dnech pomohli.

Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná. Chyběli králové v bílých pláštích v ulicích, nebylo slyšet radostné zpívání tříkrálové koledy, nikdo nezvonil u dveří domácností. Chyběla setkávání, která činí sbírku tak lidsky výjimečnou a jedinečnou. Tříkrálová sbírka téměř vzala možnost fyzického darování do kasiček, nabídla však nově formu darování online. Letošní výtěžek se zdaleka nepřibližuje k výtěžkům z minulých let, ale vzhledem k tomu, že mnozí prožívají těžké časy v osobním i pracovním životě, je výtěžek velmi povzbudivý a radostný.

Mám velkou radost z celkové částky 826 843 Kč, která se součtem výtěžků ze 104 zapečetěných kasiček (356 851 Kč) a online plateb (k 31. lednu 469 992 Kč) doposud sešla. (Aktuální průběžné výsledky online darů zde.) Konečná částka bude zřejmá až na konci dubna. Online část sbírky pokračuje na www.trikralovasbirka.cz.

Tříkrálová sbírka je pro naši činnost velmi důležitá, pomáhá zajistit projekty, pro které se nedaří zajistit finance z jiných zdrojů. I když je letošní výtěžek nižší, naše hradecká Oblastní charita se musí s aktuální situací vyrovnat a zvládnout ji. Nejdůležitější je, aby mezi lidmi zavládl klid, aby se cítili bezpečně a byli zdraví.

Výtěžek pro Královéhradecko bude určený pro domácí hospicovou péči, kamenný lůžkový hospic ve Stěžerách, odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni, provozně technické zázemí a vybavení pro sociální a zdravotní služby OCH HK, pečovatelská služba regionu Královéhradecko a Třebechovicko. Pět procent je určeno pro realizaci humanitárních projektů v Indii a Hondurasu. Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. při povodních). Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.

 S úctou a přáním klidného roku Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel, Oblastní charita Hradec Králové    

102

Vaše důvěra nás provází již více jak 20 let, proto věříme, že ani současná situace nezabrání tomu, abychom ve Vás opět nalezli oporu.

Věříme, že nám i nadále pomůžete pomáhat a pracovat pro druhé.

Až do 30. dubna nás můžete nás podpořit 

  • www.trikralovasbirka.cz,    kde jednoduše a rychle můžete podpořit Oblastní charitu Hradec Králové. Možná i platba kartou.
  • na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705007 (tento variabilní symbol prosím uvádějte, je důležitý pro specifikaci naší hradecké Oblastní charity)
  • prostřednictvím QR kódu, který je třeba načíst přímo v bankovní aplikaci.

 

 

 

 

Využítí výtěžku Tříkrálové sbírky 2021

  • hospicová péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, na přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice ve Stěžerách
  • pečovatelská služba, která nabízí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí
  • odborné sociální poradenství v těžkých životních situacích
  • zajištění provozně technického zázemí pro sociální služby a zdravotní péči
  • humanitárních projektů v Indii (5 %, např. školní autobus)
  • krizového fondu pro pomoc při mimořádné události (3 % např. povodně

Třetina z celkového výtěžku je tradičně určena na humanitární pomoc Charity ČR a další projekty na pomoc lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka je jednou z největších dobrovolnických akcí u nás. Koledníci přestrojení za krále prochází dům od domu, zpívají, přináší přání všeho dobrého v novém roce, prosí o příspěvek do pokladničky. Jejich radostné koledování je tradičně doprovázeno vstřícným přijetím a laskavost lidí, ale také solidaritou a štědrostí. Za dvacet let existence Tříkrálové sbírky se dary do pokladniček staly neodmyslitelnou finanční pomocí pro fungování sociálních i zdravotních služeb Oblastní charity Hradec Králové. Díky důvěře a podpoře veřejnosti uskutečňujeme projekty, které se nedaří dostatečně financovat z veřejných zdrojů

potvrzení o daru