Oblastní charita Hradec Králové děkuje - Tříkrálová sbírka je rekordní

Oblastní charita Hradec Králové děkuje - Tříkrálová sbírka je rekordní

Začátkem ledna tradičně vyšli do ulic tříkráloví koledníci, aby do našich domovů přinesli radostné poselství Vánoc. Celkem se v období od 1. do 15. ledna vypravilo pod Oblastní charitou Hradec Králové 436 skupinek králů a královen. Do zapečetěných kasiček získali  rekordních 2 215 060 Kč. Je to vůbec poprvé, kdy výtěžek sbírky překročil hranici dvou milionů. Navíc k datu 23. ledna 2023 dárci zaslali bezhotovostně dalších 129 331 Kč. 

Děkujeme malým i velkým koledníkům za pomoc při organizací  Tříkrálové sbírky – školákům, skautům, farníkům, jednotlivcům i celým rodinám. Děkujeme zástupcům úřadů, farností, institucí, obchodů. Děkujeme všem dárcům. 

"Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky 2023. Jsem velmi vděčný. Uvědomuji si, že bez podpory vás ochotných lidí, pracovníků úřadů, duchovních, pedagogů, bez podpory rodičů a mnoha dalších ochotných lidí a především bez průvodců, koledníků králů a královen, by se sbírka nemohla uskutečnit v takovém rozsahu a s takovým úspěchem. Jsem vděčný i za lidskou rovinu koledování. Ta letos předčila veškerá očekávání. Byla o radosti, byla o naději, laskavých srdcích a za to velký dík. Moc bych přál nám všem, aby nás v tomto roce čekaly šťastnější a lepší dny, aby situace byla příznivá pro klidný a radostný život."  řekl Vojtěch Šůstek, ředitel Oblastní charity Hradec Králové.

Kompletní informace o Tříkrálové sbírce 2023 - výsledky, foto, přehledy

banner_1366x486_DEKUJEME