Tříkrálová sbírka v obci Vysoká nad Labem rekordní, děkujeme Vám

Tříkrálová sbírka v obci Vysoká nad Labem rekordní, děkujeme Vám

Letošní Tříkrálové sbírky ve Vysoké nad Labem se zúčastnilo celkem 9 skupinek koledníků. A  výsledek stál za to - vybralo se více než 58 tisíc korun, což je historicky nejvyšší vykoledovaná částka v obci! 

Opravdu velký dík patří všem koledníkům, jejich rodičům a průvodcům. Dále si dovoluji jménem Charity ČR i jménem svým srdečně poděkovat všem dárcům a zároveň je ujistit o tom, že vybrané peníze budou skutečně využity na deklarovaný účel.

Fotografie a podrobnosti jsou v sekci Fotogalerie: https://www.vysoka-nad-labem.cz/fotoglerie/tri-kralove-2023

Vysoká nad Labem Tříkrálová sbírka

zdroj: www.