Tříkrálová sbírka 2019

Oblastní charita Hradec Králové děkuje za podporu, důvěru a pomoc při Tříkrálové sbírce. Výtěžek roku 2019 dosáhnul rekordní částky 1 632 029 Kč. Děkujeme Vám.

V letošním roce bylo zapečetěno celkem 417 pokladniček. Z tohoto počtu se připravilo 142 pro město Hradec Králové (z toho 23 pokladniček v kostelích Královéhradeckého vikariátu a 119 pro sbírku po Hradci Králové). Se zbývajícími 275 pokladničkami se koledníci v bílých pláštích a korunami na hlavách rozběhli po ulicích 108 měst a obcí hradeckého regionu.

A jaká sbírka byla? Tříkrálová sbírka 2019

Ze všech míst, kde se sbírka konala přichází pouze moc hezké ohlasy. Děti, které mnohdy chodily několik hodin dům od domu a zpívaly nespočet koled, byly uchozené, unavené, uzpívané. Přesto se s úsměvem a hlaholem většinou ihned hlásily na další ročník. Byly úžasné. Skvělí byli i průvodci, na kterých ležela tíha odpovědnosti za pokladničku i ševelení a řádění děti. Většina průvodců byla obtěžkaná i mnoha a mnoha dobrotami a ovocem pro děti, které dostávaly navíc s koledou.

Děkujeme, děkujeme. Za dary, velkorysost, vstřícnost, öchotu, důvěru, za každičký úsměv pro tříkrálovou družinu, za laskavost a otevřená srdce.

Sbírka je sice o penězích, které jsou potřebné pro naši práci. Je to však i ryzí a nezapomenutelná dávka pozitivní energie, jež si vzájemně koledníci i ti, které osloví předají a společně prožijí. Mnoho lidí zpívá s koledníky, usmívá se, ale i pláče. Tříkrálová sbírka je o velkých, krásných emocích. Kdo jednou obešel s kasičkou ulici a zazpíval ...štěstí, zdraví, přejeme vám..., kdo jednou prožil, propadne kouzlu koledy a lednového obdarovávání.

Co se kde dělo

V sobotu 5. ledna a neděli 6. ledna chodil tři králové s koledou nově v HK na Pláckách, Plotištích, Malšovicích, Novém Hradci, Třebši, Podzámčí, Pod strání, Svobodných Dvorech. Snahou bylo oslovit i lidi, žijící v okrajových částech města. V úterý 8. ledna 2019 pak vyrazili do ulic i školáci z hradeckých škol. Na cestu jim ráno žehnal v kostele Sv. Ducha biskup JUDr. Jan Vokál. Požehnání koledníkům se konalo i v Chlumci nad Cidlinou a Třebechovicích pod Orebem. Tam a na Novém Hradci chodil skupinkou i pan farář.

Během 4. až 8. ledna se konala Tříkrálová sbírka téměř ve všech obcích a městech našeho regionu. Jen ve Stračově, kde jim onemocněli koledníci, obešli ves až následující víkend. Nového bylo hodně - nové obce, nové party dětí, nové tváře, nová zastupitelstva... A bylo i poprvé. Poprvé šly místní děti koledovat v Mokrovousech a Lhotě pod Libčany. Poprvé si kostým králů, resp. královen oblékly tři maminky z Chlumu. Děti nesehnaly, a tak nechtěly přerušit hezkou tradici v obci...

Tříkrálová koleda se ukutečnila v obcích a městech: Albrechtice, Babice, Blešno, Bolehošť, Bor, Bříza, Černilov, Černožice, Červeněves, České Meziříčí, Čestice, Číbuz, Čištěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Hubíles, Horní Přím, Holohlavy, Hořiněves, Chlumec nad Cidlinou, Chotělice, Chlum, Chudeřice, Jehlice, Jeníkovice, Jílovice, Káranice, Klamoš, Kladruby, Kosice, Kosičky, Králíky, Krásnice, Kratonohy, Michnovka, Křivice, Ledce, Lhota pod Libčany, Libčany, Loučná Hora, Librantice, Libřice, Lišice, Lišičky, Lochenice, Lovčice, Lučice, Luková, Máslojedy, Mlékosrby, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Nový Přím, Obědovice, Olešnice, Petrovice, Petrovice u Třebechovic pod Orebem, Písek, Praskačka, Probluz, Sedlice, Převýšov, Radostov, Rohenice, Rozběřice, Sadová, Skalice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Smiřice, Smržov, Stará Voda, Stěžery, Hřibsko, Stěžírky, Stračov, Střezetice, Světí, Štít, Třebechovice pod Orebem, Urbanice, Újezd, Vlčkovice, Všestary, Výrava, Vysoká nad Labem, Vysoký Újezd, Zadražany, Želí, Žďár nad Orlicí, Žíželeves, Žižkovec. Nově se připojily Sovětice a Lejšovka, Rosnice, Lodín, Lipiny, Skrčice.

Zapečetěné tříkrálové kasičky byly umístěné i v kostelích Královéhradeckého vikaritátu, a to v Hradci Králové, Černožicích, Číbuzi, Dobřenicích, Dohalicích, Holohlavech, Hlušicích, Hořiněvsi, Chlumci na Cidlinou, Nechanicích, Novém Bydžově, Kratonohách, Lhotě pod Libčany, Libčanech, Lovčicích, Osicích, Praseku, Sendražicích, Třebechovicích pod Orebem, Žíželevsi.

Tříkrálová sbírka by se neobešla bez pomoci mnoha dobrovolníků - dětí, dospělých průvodců, rodičů, pedagogů ve školách. Ke sbírce v Hradci Králové se tradičně připojily hradecké děti ze Základní školy Jiráskovo náměstí, Základní školy Jana Pavla II, Biskupského Gymnázia Bohuslava Balbína, Gymnázia Boženy Němcové, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Obchodní akademie, Základní školy v Plotištích.

Tradičně byli velkou pomocí také děti a pedagogové ze škol z okolních obcí, jejich místních částí a měst: - ze Základní školy ze Skřivan, Smidar, Chlumce nad Cidlinou, Nechanic, Libčan, Nového Města, Třebechovic pod Orebem. Opět se připojily děti z Praktické školy z Nového Bydžova s průvodci z místního Gymnázia. V Lochenicích a Rozběřicích a v Hradci Králové pomáhali malí i velcí skauti ze skautských oddílů Sv. Jiří a Sluníčko.

Děkujeme vám

Srdečně a upřímně děkuji všem dětem i dospělým z obcí, měst i farností, kteří jakkoliv pomohli s realizací sbírky. Do akce se zapojilo více jak 1 300 malých i velkých koledníků s průvodci, další lidé z obecních úřadů, farností, místní koordinátoři v obcích a městech, rodiče, pedagogové... Sbírka by se nikdy nemohla uskutečnit v takovém rozsahu a v takové krásné, laskavé atmoféře bez Vaší ochoty a vstřícnosti a nasazení, bez Vaší energie a zápalu, bez Vaší důvěry. Jsem Vám všem velmi vděčný. Děkuji Vám. Děkuji také všem dárcům za dary do pokladniček. Vaše příspěvky jsou pro nás motivací a signálem, že naše práce Vás oslovuje a že ji vnímáte pozitivně. Díky, díky.

Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel Oblastní charity Hradec Králové.

Výtěžek 2019 pro Královéhradecko bude rozdělený takto: raná péče Sluníčko, která pomáhá zdarma rodinám pečujícím doma o dítě s postižením, domácí hospicová péče, která umožňuje umírajícím trávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a odborné sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni. Výtěžek z Třebechovicka zůstane v daném regionu pro zajištění pečovatelské služby. Pět procent je určeno na realizaci humanitárních projektů v Indii (např. školní autobus). Tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech (např. povodně). Třetina výtěžku je tradičně určena na humanitární pomoc Charity Česká republika v zahraničí i u nás a další projekty na pomoc lidem v nouzi.

Děkujeme Vám.

Výtěžek

obce, města, farnosti