Záměry využití TS

 • Oblastní charita Hradec Králové

  • Domácí hospicová péče Hradec Králové Cíl: poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti.Obsah projektu: odborná komplexní péče o nevyléčitelně nemocného člověka a jeho rodinu, která o něho pečuje, je poskytovaná ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Dále zahrnuje půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   225 000 Kč
  • Charitní pečovatelská službarnCíl: udržet co nejdéle kvalitu života, soběstačnost a sebeobslužnost uživatelů v regionu Královéhradecko a Třebechovicko v rámci jejich možností, umožnit jim žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí v přirozeném, domácím prostředí.rnrnObsah: poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi. Dále zahrnuje půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální nákladyrn

   225 000 Kč
  • Odborné sociální poradenství Cíl: konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. Obsah: prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytnout kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranná podpora nemocným, pečujícím a rodinám.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   198 000 Kč
  • Středisko rané péče Sluníčko Cíl: podpora vývoje dětí s postižením v rozhodujícím období raného věku, odborná podpora rodiny při zajištění náročné péče. Obsah projektu: poskytování sociálních služeb rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   180 000 Kč