Logo OPZ barevné

 

 

 

FINANCE PROSTŘEDNICTVÍM EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

V květnu 2018 byl zahájen projekt Rozvoj kvality sociálních služeb Oblastní charity Hradec Králové, který potrvá do dubna 2020.

Projekt je zaměřen na rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb.

Je rozdělený do čtyř klíčových aktivit se zaměřením na procesní audit v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova, tvorbu a revizi metodik celé organizace a jednotlivých poskytovaných sociálních služeb, tvorbu informací pro klienty a laickou veřejnost v rámci služeb poskytovaných v Domě Matky Terezy a systematické vzdělávání odborných pracovníků celé organizace.

 

Děkujeme za finanční podporu .