Adresář

Mgr. Anna Michlová

Tel.: 775 442 405, 777 294 206
vedoucí Domácí hospicové péče, vrchní sestra
  • volat pouze v úředních hodinách
  • pohotovostní telefonní číslo (mají pouze pacienti) je dostupné 24 hodin, je určeno stávajícím pacientům a jejich rodinám

Seznam služeb

Domácí hospicová péče - vrchní sestra Domácí hospicové péče
Poradna Domácí hospicové péče - vrchní sestra domácí hospicové péče