Adresář

Dana Pechová

Tel.: 495 218 934, 777 721 620
vedoucí Domu Matky Terezy, sociální služby pro lidi bez domova

Seznam služeb

Azylový dům pro lidi bez domova - vedoucí služeb - Dům Matky Terezy, služby lidem bez domova
Denní centrum pro lidi bez domova - vedoucí služeb - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova
Noclehárna pro lidi bez domova - vedoucí služeb - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova
Sociální rehabilitace pro lidi bez domova - vedoucí služeb - Dům Matky Terezy - služby lidem bez domova