Adresář

Lukáš Syrovátka

Tel.: 495 218 934, 773 244 537
Provozní koordinátor Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova

Seznam služeb

Azylový dům pro lidi bez domova - provozní koordinátor Domu Matky Terezy
Denní centrum pro lidi bez domova - provozní koordinátor Domu Matky Terezy
Noclehárna pro lidi bez domova - provozní koordinátor Domu Matky Terezy
Sociální rehabilitace pro lidi bez domova - provozní koordinátor Domu Matky Terezy