Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 495 221 810, 777 737 611
Velká 7/ 50, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Sochorová - sociální pracovnice, vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Kateřina Bittnerová - sociální pracovnice
Mgr. Ludmila Boučková - sociální pracovnice
Mgr. Kateřina Sochorová - sociální pracovnice, vedoucí
Helena Kočí - koordinátorka sociální služby
Mgr. Eliška Kolmanová - odborný pracovník pro práci s dětmi
Mgr. Michaela Zíková - sociální pracovnice