Adresář

Denní centrum pro lidi bez domova

Tel.: 495 218 934, 773 530 032
U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41
Vedoucí služby: Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

                    

  •  za praní v pračce 30 Kč
  •  za sušení prádla v sušičce 10 Kč
  •  za zhotovení fotografií na osobní doklady 20 Kč

Seznam lidí

Bc. Hana Karmanská - vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu
Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy - střediska sociálních služeb pro lidi bez domova
Lenka Kardašová, Mgr. - sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu
Bc. Petr Macl - terénní sociální pracovník
Mgr. Zbyněk Oubrecht - terénní pracovník