Adresář

Poradna pro lidi v tísni

Tel.: 495 591 382, 777 737 612
Kotěrova 847, Hradec Králové, 500 03
Vedoucí služby: Mgr. Zdislava Čepelková - sociální pracovnice, vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, oběti trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Zdislava Čepelková - sociální pracovnice, vedoucí
Bc. Renáta Janková - dluhová poradkyně, sociální pracovnice
Dr. Roman Binder - odborný dluhový poradce
Petra Novotná, DiS. - sociální pracovnice