Sociální šatník nepřijímá do konce března ošacení

Sociální šatník nepřijímá do konce března ošacení

31. 1. 2020 - 31. 3. 2020 třída E. Beneše 570, HK Akce pro veřejnost

V měsících únoru a březnu nebudeme přijímat darované ošacení do Sociálního šatníku Oblastní charity Hradec Králové (Třída E. Beneše 570, HK).

V uplynulých měsících jsme od vás obdrželi tolik darů, že jsme v současné době zcela zavaleni a prostory šatníku neumožňují další příjem. Nyní se zaměříme na roztřídění všeho, co jsme již dostali a usměrnění množství textilu tak, aby odpovídalo možnostem a prostoru šatníku také z hlediska bezpečnosti.

Ošacení pro klienty máme dostatek, po celé tyto dva měsíce budeme klienty obsluhovat v obvyklé dny a časy.

Děkujeme za přízeň, kterou jste vyjadřovali prostřednictvím darů, děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci opět od dubna 2020.