Soutěž - namaluj, vyfotografuj, oslav s námi Den charity

2021 ČR Akce pro veřejnost

Milé děti,  již několik let pro Vás organizujeme výtvarnou soutěž. Tradičně malujete obrázky různými technikami na papír. Letos jsme navíc zařadili možnost účasti prostřednictvím fotografie

 

20210315_123942

Malba - téma PŘÁTELSTVÍ

K tomuto tématu nás inspiroval arcibiskup Karel Otčenášek, významná osobnost našeho regionu, jehož 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí si připomínáme. Karel Otčenášek celý svůj život zdůrazňoval význam vzájemného přátelství a porozumění. Užíval často výraz „spřátelování“.  Nikdy neztratil víru v přátelství, všude kam přišel, se snažil lidi spojovat. Věděl, jak důležité přátelství je. Téma přátelství je velice aktuální i dnes. Co bylo dřív běžné, najednou není. Nemůžete chodit do školy, do kroužků, s kamarády se setkáváte pouze přes internet. Mít přátelé, mít někoho, kdo Vás vyslechne, pomůže, je velmi potřebné a důležité.

Malujte na čtvrtku A4 nebo A3 a použijte pastelky, voskovky, tempery...cokoliv. Na zadní stranu výkresu uveďte jméno, věk a telefonní kontakt a zašlete na adresu Oblastní charita HK, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové.

20200808_145423

Fotografie - téma PŘÍRODA

K tomuto tématu nás inspirovala příroda sama. Ovlivňuje nás, baví, učí pokory i trpělivosti. Každý den nás udivuje svými barvami a proměnami. Dívejte se kolem sebe, fotografujte vše, co vás zaujme. Posílejte fotografie přírodnin, které připomínají lidský obličej nebo postavu, můžete vyfotografovat i běžné přírodní scenérie, zvířata. Fotografujte, čeho si ten den všimnete a stojí za to formou fotografie předat dál. Zachyťte život v přírodě.

Fotoobrázek s uvedením názvu, jména autora, věku a telefonního kontaktu zasílejte na dobro@charitahk.cz.

Výkresy i fotografie vystavíme od 20. září do 1. října 2021 v prostorách suterénu budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v HK a na www.charitahk cz

  • Termín doručení prací do 10. září 2021.
  • Vyhodnocení prací v pondělí 20. září 2021.
  • Výherce odměníme pěknými cenami.

Moc se těšíme se Vaše práce. 

Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03  Hradec Králové, tel.: 774 836 276, e-mail: dobro@charitahk.cz, www.charitahk.cz

Petra Zíková

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 495 516 098 E-mail: ZhoB5YUSYanBZd5%65pJ