Kouzelné legendy a ságy zazněly pro hospic
12. června 2019 Aktuálně lůžkový hospic

Kouzelné legendy a ságy zazněly pro hospic

Filharmonie Hradec Králové věnovala dne 6. června 2019 koncert na podporu projektu Lůžkového hospice Hradec Králové - Stěžery. Výtěžek této benefiční akce činil 29.328 Kč. Srdečně děkujeme!

Benefiční koncert s názvem Kouzelné legendy a ságy odehráli před nadšeným publikem členové orchestru královéhradecké filharmonie. U dirigování se postupně vystřídali dirigenti z Universität der Künste Berlin, pro které byl tento koncert zároveň koncertem absolventským.

Návštěvníci koncertu v rámci dobrovolného vstupného přispěli výše uvedenou částkou na výstavbu nového lůžkového hospice, o kterou v současnosti usiluje Oblastní charita Hradec Králové. Toto zařízení si klade za cíl zlepšit dostupnost péče o lidi nevyléčitelně nemocné a přispět k tomu, aby byl jejich život i v závěru důstojný.

Díky Filharmonii Hradec Králové a díky štědrým příspěvkům diváků je tento projekt opět o něco blíže ke své realizaci.

Velmi si této významné podpory vážíme a děkujeme za ni!

filharmonie

20190606_204233

20190606_204237