Dobrovolníci

DOBROVOLNICI

V Oblastní charitě Hradec Králové je velký prostor pro lidi, kteří mají touhu a potřebu nezištně pomáhat. Kruh dobrovolníků sdružuje lidi, kteří pracují bez nároku na odměnu. Účastní se jako organizátoři sportovních a společenských akcí, pomáhají  konkrétním lidem a rodinám, účastní se sbírových  a benefičních akcí. Doučují děti ve školách.

Pomoc dobrovolníků je již součástí naší charitní práce, bez jejich pomoci by nebylo možné uspořádat například Eliščinu sbírku, již tradiční akci Kamínek pro děti s postižením nebo největší dobrovolnické akce - Tříkrálovou sbírku a Národní potravinovou sbírku.

S dobrovolníky je uzavírána smlouva o výkonu dobrovolnické služby.

Kde a jak může dobrovolník obecně pomáhat

Aktuální možnosti dobrovolnických aktivit naleznete ve Zpravodaji

Chcete-li zasílat informace o aktuálních možnostech dobrovolníků, přihláška k odběru Zpravodaje dobrovolníků.

Kontakt: