DOBROVOLNICIKruh dobrovolníků sdružuje lidi, kteří pracují bez nároku na odměnu. Pomoc dobrovolníků je již součástí naší charitní práce, bez jejich pomoci by nebylo možné uspořádat například Eliščinu sbírku, již tradiční akci Kamínek pro děti s postižením nebo největší dobrovolnické akce - Tříkrálovou sbírku a Sbírku potravin. S dobrovolníky je uzavírána smlouva o výkonu dobrovolnické služby.

IMG-20190527-WA0009

Kontakt:

 

Kde a jak může dobrovolník pomáhat

DOBROVOLNÍK POMÁHÁ DĚTEM

 • Při přípravě materiálů pro handicapované dětii (např.vystřihování, laminování apod.),
 • Při přípravě pomùcek pro děti, doučování,
 • Občasnou pomocí při pořádání sportovních či kulturních aktivit, o prázdninách - zapojení dětí do sportovních, výtvarných a jiných aktivit,
 • Doučuje děti na základních školách.

“Dobrovolníkem jsem již 9 let. Cítím, že jsem součástí týmu, který táhne za jeden provaz. Mám malé dìti. Učím je dělat věci, které mají smysl a chtěla bych povzbudit i další lidi, aby přišli a pomáhali. Moje motto? Láska je tím největším darem, který mùžeš nìkomu dát - má mnoho podob a mnohdy i skrytých a anonymních. O to je vzácnější.” Petra Kobzová

DOBROVOLNÍK POMÁHÁ SENIORŮM

 • Jako společník, naslouchá, povídá si s nimi, čte, luští křížovku.
 • Při půjčování a popřípadě i transportu kompenzačních pomùcek.
 • Organizování vánočních a velikonočních setkání.
 • V rámci domácí hospicové péče - doprovázení umírajících, pobyt u lůžka, čtení naslouchání

DOBROVOLNÍK POMÁHÁ DOSPĚLÝM

 • Lidem bez domova v  Domě Matky Terezy: povídání, doprovod při zařizování úředních záležitostí, občasné nákupy, pomoc při organizování kulturních a společenských akcí.
 • Lidem bez domova, v terénu – povídání, doprovod k lékaři,donáška jídla, přikrývek aj.
 • Pomoc při třídění sortimentu v Sociálním šatníku.
 • Hlídání dětí, když rodiče navštíví Poradnu pro lidi v tísni, popřípadě Intervenční centrum

Tradičně již pomáhají dobrovolníci se sbírkami, beneficemi

 • Tříkrálová sbírka
 • Eliščina sbírka
 • Sbírka potravin
 • Kamínková benefice

Co musí dobrovolník splňovat

Dobrovolník musí být starší 15 let, morálně odpovědný, musí zachovávat mlčenlivost, mít čistý trestní rejstřík, účastní se na supervizích.

Děkujeme za podporu Statutárnímu městu Hradec Králové, Ministerstvu vnitra České republiky a Královéhradeckému kraji
20211120_095728

Sbírka potravin 22. dubna 2023