170831_dhp_-0011

Provoz a rozvoj středisek Oblastní charity Hradec Králové je financován z více zdrojů. Rozpočet organizace tvoří dotace, granty, tržby z vlastní činnosti a platby pojišťoven. Podstatnou částí zajištění provozu jsou dary. Proto vítáme jakoukoli podporu od jednotlivců i firem. Každý dar, byť malý, je pro nás velkou pomocí.

Vaše podpora a důvěra jsou pro nás důležité.

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

Projekty Oblastní charity Hradec Králové lze podpořit převodem na sbírkové účty, formou DMS, prostřednictvím Darujme.cz 

170831_dhp_-0069

Sbírkové účty

 • 255 515 348/0300

  podpoříte: azylový dům, pečovatelskou službu, noclehárnu, sociální rehabilitaci, nízkoprahové denní centrum, odborné sociální poradenství, hospicovou péči, ošetřovatelské služby, sociální šatník, pořádání kulturních a společenských aktivit, individuální pomoc sociálně potřebným.
 • 267 730 205/0300

  podpoříte: Středisko rané péče Sluníčko a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Dobrovolnickou službu a okamžitou pomoc lidem v nouzi a v krizových situacích, potřebným.
 • 255 515 348/0300, VS 555

  podpoříte: výstavbu Lůžkového hospice
170831_dhp_-0146

Dárcovská sms na telefonní číslo  87 777

Jednorázová dárcovská SMS s textem

 • DMS CHARITAHK 30
 • DMS CHARITAHK 60
 • DMS CHARITAHK 90

Trvalá dárcovská SMS  s textem 

 • DMS TRV CHARITAHK 30
 • DMS TRV CHARITAHK 60
 • DMS TRV CHARITAHK 90

Dárcovská sms v hodnotě 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč.

Činnost Oblastní charity Hradec Králové lze také podpořit v rámci členství v klubu Přátelé Domácí hospicové péče.
 

Darovací smlouvu si můžete stáhnout zde: Darovací smouva - vzor

Kontaktní osoba pro dárce:
Mgr. Martin Weisbauer
martin.weisbauer@charitahk.cz; 778 726 269