Děkujeme za podporu spolupracujícím úřadům, organizacím, dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, příznivcům, také rodinným příslušníkům, všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují naše úsilí

 

Provoz a rozvoj středisek Oblastní charity Hradec Králové je financován z více zdrojů. Rozpočet organizace tvoří dotace, granty, tržby z vlastní činnosti a platby pojišťoven. Podstatnou částí zajištění provozu jsou dary. Proto vítáme jakoukoli podporu i od jednotlivců i firem. Každý dar, byť malý, je pro nás velkou pomocí.

Darujte zde