Charitní pečovatelská služba je určená lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zajištění péče o vlastní osobu, popřípCHPSadě o domácnost, a přitom chtějí zůstat ve svém rodinném prostředí. Služba je poskytována v předem domluveném čase a rozsahu v domácnostech klientů.

Služba je poskytována od 7 do 21 hodin včetně víkendů a svátků.

 

DSC04079

Kontakt Hradec Králové

Kontakt Třebechovice pod Orebem

 • Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 • 495 592 283, 775 872 435, chps@charitahk.cz

Služba nabízí

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • sociální poradenství

Návštěvní hodiny pro veřejnost

úterý 8:00 – 12:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

Kapacita 210 klientů.

Působnost služby: Hradec Králové a okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje), mikroregion Třebechovicko a Černilovsko.

chps

Charakteristika služby

 
Poslání

Lidem se sníženou soběstačností poskytovat pomoc, poradenství a podporu při péči o vlastní osobu a domácnost. Pomáhat zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporovat stávající soběstačnost a samostatnost, napomáhat prožití aktivního a důstojného života.

Cíle

Podporovat a napomáhat našim klientům, tak aby mohli:

 • zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí (mají zajištěny základní životní potřeby),
 • měli možnost žít, co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
 • měli možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovali vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Cílová skupina

Lidé z Hradce Králové a blízkého okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje):

1) lidé, starší 18 let, se sníženou soběstačností z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • zdravotního postižení

2) rodiny s třemi a více současně narozenými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme lidem

 1. kteří žádají o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
 2. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby,
 3. kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 měsících.

Poskytované činnosti

Základní

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

f) bezplatné sociální poradenství

g) aktivizace, pořádání společenských setkání uživatelů, apod.

 

Kapacita služby 210 klientů.

Službu poskytujeme v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.

Garantovaná nabídka

Charakteristika služby

Poslání
Lidem se sníženou soběstačností poskytovat pomoc, poradenství a podporu při péči o vlastní osobu a domácnost. Pomáhat zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporovat stávající soběstačnost a samostatnost, napomáhat prožití aktivního a důstojného života.

Cíle
Podporovat a napomáhat našim klientům, tak aby mohli: 
zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí (mají zajištěny základní životní potřeby),
měli možnost žít, co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
měli možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovali vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Cílová skupina

Lidé z Hradce Králové a blízkého okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje): 
1) lidé, starší 18 let, se sníženou soběstačností z důvodu: 
o    věku
o    chronického onemocnění
o    zdravotního postižení
2) rodiny s třemi a více současně narozenými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme lidem
1.    kteří žádají o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
2.    pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby,
3.    kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 měsících.

Poskytované činnosti

Základní
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
f) bezplatné sociální poradenství
g) aktivizace, pořádání společenských setkání uživatelů, apod.
Kapacita služby 210 klientů.
Službu poskytujeme v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.

Garantovaná nabídka služby

 
Cena služeb: dle aktuálního ceníku Charitní pečovatelské služby
Forma: služby jsou poskytovány osobně pracovníky pečovatelské služby, terénní formou
Způsob: Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí služby (je dohodnutý čas, místo podpory a způsob poskytování služeb)
Garantovaný čas: čas, který je garantovaný u jednotlivých služeb, je orientační a odvíjí se od individuálních potřeb klienta. Tabulka ukazuje minimální čas, který je CHPS uživatelům schopna zaručit. Platba za služby je účtována podle skutečného času, který pracovník CHPS stráví jednotlivými úkony. Garantovaný čas se může lišit podle místa poskytování (Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem) z důvodu jiné místní a časové dostupnosti služby.
 
Základní sociální poradenství


 
Základní sociální poradenství
Pracovník poskytuje informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb, o základních právech a povinnostech osoby, zejm. v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech podpory osobě, která na péči participuje (příbuzný, člen domácnosti), o možnostech půjčovny kompenzačních pomůcek a o nárocích rehabilitačních a kompenzačních pomůcek od zdravotních pojišťoven a o možnostech získání finančních dávek.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Út 9: 00 – 12: 00, Čt 13: 00 – 16: 00 nebo po individuální domluvě
Třebechovice p. O. - Út 9: 00 – 12: 00, Čt 13: 00 – 15,30 nebo po individuální domluvě
Místo poskytování: kancelář CHPS
Pracovník poskytující službu: sociální pracovník, vedoucí služby
 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pracovník podá jídlo klientovi, který se sám nenají. Chodícímu klientovi pomůže pracovník ke stolu, případně připravené jídlo klientovi donese k lůžku. Pracovník upraví jídlo tak, aby byl klient schopen ho sníst (nakrájí, rozmixuje, ohřeje, ochladí). Při jídle pracovník vždy respektuje tempo klienta.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 
Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
Pracovník pomáhá klientovi vybrat vhodné oblečení na den či noc. Pomáhá mu zvládnout obtíže při oblékání a svlékání svršků – oblékání svršků, zapínání knoflíků, obutí, …Pracovník dopomáhá při nasazování speciálních pomůcek – např. ortéza, protéza, kompresní pomůcky atd.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pracovník pomáhá při orientaci ve vnitřních prostorech, odstranit bariéry, které mohou bránit samostatnému pohybu v domácnosti. Klientovi pomáhá využít kompenzační pomůcky (berle, chodítko), popřípadě poskytne při pohybu oporu.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Pá 7: 00 – 15: 30, Třebechovice p. O. - Po – Pá 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 
Pomoc při přesunu na lůžko a vozík
Pracovník asistuje klientovi při přesunu na lůžko nebo vozík, židli atd., v případě potřeby asistence druhé osoby. Pracovník dále pomáhá při polohování klienta na lůžku. Pro zajištění bezpečnosti přesunu je nezbytné uzpůsobit prostředí, podmínky péče a pomůcky (např. polohovací postel, zvedák atd.).
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách


 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 
Pomoc při úkonech osobní hygieny 
Pracovník pomáhá při osobní hygieně a podporuje při jejím zvládání. Jedná se převážně o péči o dutinu ústní, celkovou koupel ve vaně, sprše, na lůžku, hygienu intimních partií, včetně výměny inkontinentních pomůcek. Způsob provádění osobní hygieny je závislý na aktuálním stavu klienta tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost. 
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Mytí vlasů provádí pracovník při koupeli nebo na lůžku klienta, dle jeho aktuálního stavu. V rámci péče o nehty nohou předává kontakt na službu zajišťující pedikúru.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 7: 00 – 15: 30
Třebechovice p. O. - Po – Pá 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Pomoc při použití WC
Pečovatel asistuje při využití WC, toaletní židle, podložné mísy, vyprazdňování sáčku cévky atd.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Dovoz a donáška jídla
Pracovník zajišťuje donášku jídla ze stravovacího zařízení v případě, kdy v místě bydliště klienta toto nezajišťuje žádná donášková služba.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 11: 00 – 13: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 11: 00 – 13: 00
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 
Pomoc při přípravě jídla a pití
Pracovník dopomáhá klientovi při příprava jídla nebo pití. Klient se na přípravě podílí.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Příprava a podání jídla a pití
Pracovník připravuje v klientově domácnosti snídani, svačinu, večeři, případně teplé jídlo, které je možné uvařit cca do 20 min. ze zdrojů klienta. Pracovník poskytuje podporu pouze v případě, kdy toto klient nezvládá sám.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti
Pracovník pomáhá vytvářet čisté a příjemné prostředí v okolí lůžka, popř. v nejvíce obývané místnosti. Provádí drobné denní úkony jako zametení, setření, vyluxování podlahy v okolí lůžka klienta, vynesení odpadků, setření prachu v okolí lůžka, umytí nádobí, WC, koupelny, povlečení lůžkovin. Pečovatelská služba nezajišťuje úklidové prostředky, mytí oken, úpravy podlah a koberců, věšení záclon a závěsů, otírání prachu ve výšce, kam pracovník nedosáhne ze země (pracovník nesmí lézt např. na židle, schůdky, žebříky apod.) úklid kompletně celého bytu, vymývání skříněk, leštění nábytku, úklid po malířích, vyklízení bytu.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Třebechovice p. O. - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Údržba domácích spotřebičů
Tento úkon je vždy přidružen k jinému úkonu – např. běžný úklid (výměna sáčku ve vysavači), příprava jídla a pití (vyvaření konvice, umytí mikrovlnné trouby...). Při zjištění závady na spotřebiči může pracovník zprostředkovat kontakt na opraváře.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby:
Hradec Králové - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Třebechovice p. O. - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnost, např. sezónního úklidu, úklid po malování
Pracovník pomůže zprostředkovat kontakty na úklidové firmy.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Třebechovice p. O. - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 
Donáška vody 
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00,
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
Pracovník pomůže se zatopením, včetně přinesení topiva, vynesení popela. Pracovník nezajišťuje odbornou údržbu topných zařízení, ani štípání dřeva.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00,
Třebechovice p. O. - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Běžné nákupy a pochůzky
Pracovník zajistí nákup, případně klienta doprovodí na nákup do hmotnosti 5 kg v nejbližší prodejně na základě seznamu od klienta. Za pochůzku je považováno vyzvednutí kompenzační pomůcky, léků, poukazů lékaře, vyzvednutí zásilky na poště. 
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30,
Třebechovice p. O. - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Velký nákup
Pracovník zajistí týdenní nákup, nákup ošacení, větší množství potravin nebo potřeb do domácnosti. Hmotnost je do 15 kg.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30,
Třebechovice p. Orebem - Po – Pá 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Pracovník zajistí vyprání a vyžehlení prádla v prostorách CHPS s tím, že klient zajistí prací prostředky. Drobnými úpravami se rozumí přišití knoflíku, zašití malé dírky.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Ne 7: 00 – 21: 00,
Třebechovice p. Orebem - Po – Ne 7: 00 – 15: 30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Pracovník doprovodí klienta v případě, kdy klient potřebuje podporu a pomoc přímo na místě.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 7: 00 – 14: 00,
Třebechovice p. O. - Po – Pá 7: 00 – 14: 00
Místo poskytování: dle potřeb klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
Pracovník doprovodí klienta v případě, kdy klient potřebuje podporu a pomoc přímo na místě.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: 
Hradec Králové - Po – Pá 7: 00 – 14: 00,
Třebechovice p. O. - Po – Pá 7: 00 – 14: 00
Místo poskytování: dle potřeb klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

 

Fakultativní úkony

Dovoz klienta služebním automobilem (pouze v rámci doprovodu)  12 Kč/ km

 

Jak lze o službu požádat

Obraťte se na nás přímo – osobně (ve vymezených hodinách), telefonicky Hradec Králové 777 736 013, Třebechovice pod Orebem 775 872 435 nebo písemně. Pracovník, se s Vámi setká osobně na středisku nebo ve vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí vás s nabídkou a možnostmi střediska a v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Poté vám bude poskytována péče pečovatelkou/ pečovatelem.

Péči budeme průběžně aktualizovat dle vašich potřeb a možností služby.

Výše úhrad za pečovatelské služby

 

 

Výše úhrad za poskytované činnosti

 
A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/ hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč/ hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč/ hod
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč/ hod
B. Pomoc při osobní hygieně .
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/ hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč/ hod
3. pomoc při použití WC 135 Kč/ hod
C. Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
1. Dovoz a donáška jídla 40 Kč/ úkon
2. Pomoc a příprava jídla a pití 135 Kč/ hod.
3. Příprava a podání jídla a pití 135 Kč/ hod.
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč/ hod.
2. Údržba domácích spotřebičů 135 Kč/ hod.
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu 135 Kč/ hod.
4. Běžné nákupy/ do 5 kg/ a pochůzky 135 Kč/ hod.
5. Velký nákup / do 15 kg/ 140 Kč/ úkon
6. Praní a žehlení 80 Kč/ kg
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých a dětí 135 Kč/ hod.
   
F. Fakultativní úkony  
1. Dovoz klienta služebním automobilem (pouze v rámci doprovodu)
12 Kč/ km

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Název

Půjčovné/ den Půjčovné/ měsíc
Postel polohovací s el. ovládáním 30,- 900,-
Antidekubitní matrace na lůžko/ paměť. 6,- 180,-
Antidekubitní matrace s kompresorem 15,- 450,-
Samostatná hrazda k posteli 15,- 450,-
Stolek k lůžku pojízdný 4,- 120,-

Chodítko - podpažní /podkova/

8,- 240,-
Chodítko - pojízdné 6,- 180,-
Chodítko nízké kovové nepojízdné 4,- 120,-
Vozík mechanický 10,- 300,-
WC pojízdné / toaletní židle/ 10,- 300,-
WC nepojízdné / toaletní židle/ 6,- 180,-
Sedačka do vany 4,- 120,-
Oxygenerátor 20,- 600,-
Berle; Francouzské hole 2,- 60,-

Podložné misy a močové láhve z hygien. důvodu nepůjčujeme.

Množství pomůcek, které máme skladem je omezené, nezaručujeme tedy, že budeme mít všechny pomůcky aktuálně k dispozici. V každém případě se vám budeme snažit pomoci.

Půjčovny

1/ Půjčovna pomůcek Hradec Králové

Hrachar, Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové, e-mail : pomucky@charitahk.cz, kontakt: 773 244 523

 • PO 8 - 12 hodin
 • ÚT 8 - 12 hodin
 • ST 13 - 17 hodin
 • ČT 13 - 17 hodin
 • PÁ 8 - 12 hodin

2/ Půjčovna pomůcek Třebechovice pod Orebem

Charitní pečovatelská služba, Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem, e-mail: _nwm5fd7TmEoS37%-ovmVYUSYanBZd5%65pJ, tel.: 777 611 263, 734 461 836, 495 592 283

Výdej pomůcek na základě telefonické dohody.

 

 

PŮJČOVNA VYSOUŠEČU

Možnost zapůjčení vysoušeče - cena 250 Kč/ den. Zapůjčení zdarma při mimořádných událostech - povodních

Kontakt: tel.: 774 728 645

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

30 let OCH HK - Charitní pečovatelská služba
24. října 2022 Aktuálně Pečovatelská služba

30 let OCH HK - Charitní pečovatelská služba

Charitní kořeny sahají hluboko do historie, do období od konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Plně profesionální organizaci se podařilo vybudovat až po změně režimu, v roce 1989. V Hradci Králové inicioval zřízení tehdy Městské charity Výbor křesťanské pomoci. U zrodu Oblastní charity Hradec Královév roce 1992 stály před 30 lety tehdy Charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba a Azylový dům pro muže.

 Fanděme terénním pracovníkům, i jim může dojít totiž „palivo“
21. prosince 2021 Aktuálně Dom. hospicová péče

Fanděme terénním pracovníkům, i jim může dojít totiž „palivo“

Víte, proč jsou v současné době tolik oblíbená terénní auta? Protože jsou spolehlivá, často i ve složité situaci. …samozřejmě, i jim může dojít palivo. 

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění
17. září 2021 Aktuálně Intervenční centrum

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace i jednotlivce Cenou sociálních služeb, která má za cíl upozornit a především ocenit výjimečné a úspěšné projekty a činnosti osobností v oblasti sociálních služeb. Ceny kraj udělil v letošním roce tradičně během oslavy Svátku seniorů, který se uskutečnil na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Ceny udílel hejtman Mgr. Martin Červíček.

Domácí péče je srdeční záležitost
12. ledna 2021 Aktuálně Ošetřovatelská služba

Domácí péče je srdeční záležitost

Oblastní charita Hradec Králové zajišťuje terénní zdravotní a sociální služby. Zdravotní sestry, pečovatelky, či poradkyně rané péče jezdí za svými klienty a pacienty přímo do domácností. I přes nelehkou situaci, která v souvislosti s onemocněním covid 19 vyvstává, se daří služby zajišťovat a poskytovat. 

Pracovníci hradecké charity v první linii
20. listopadu 2020 Aktuálně Pečovatelská služba

Pracovníci hradecké charity v první linii

Respekt k onemocnění koronavirem se odráží i ve fungování služeb Oblastní charity Hradec Králové. Byla přijata opatření, jež pomáhají udržovat plynulý a bezpečný provoz ve všech zdravotních a sociálních službách.  Přímý kontakt s klienty v rámci odborného poradenství dočasně nahradily telefonní, e-mailové a online konzultace. Terénní a pobytové služby fungují ve standardním kontaktním režimu.