Pečovatelská služba

V souvislosti s nastalou situací kolem šíření nákazy koronavirem jsme byli nuceni přijmout opatření nutná ke snížení rizika nákazy.
Domácí hospicová péče funguje bez podstatných změn s ohledem na kapacitní možnosti personálu.
 Ošetřovatelská a pečovatelská služba přijímá do péče jen akutní případy.
Služby jsou poskytovány tak, aby se omezil osobní kontakt na co nejkratší dobu. Z preventivních důvodů, aby chránili sebe i vás, nosí pracovníci ústenky (roušky). 

Charitní pečovatelská služba je určená lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zajištění péče o vlastní osobu, popřípCHPSadě o domácnost, a přitom chtějí zůstat ve svém rodinném prostředí. Služba je poskytována v předem domluveném čase a rozsahu v domácnostech klientů.

Služba je poskytována od 7 do 21 hodin včetně víkendů a svátků. Klient přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby dle aktuálního ceníku za poskytované služby.

Působnost služby: Hradec Králové a okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje), mikroregion Třebechovicko a Černilovsko.

Jak lze o službu zažádat a jak bude poskytování služby probíhat? Obraťte se na nás přímo – osobně (ve vymezených hodinách), telefonicky nebo písemně. Pracovník, se s Vámi setká osobně na středisku nebo ve vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí vás s nabídkou a možnostmi střediska a v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Poté vám bude poskytována péče pečovatelkou/ pečovatelem. Péči budeme průběžně aktualizovat dle vašich potřeb a možností služby.

Kapacita: 210 klientů.

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

úterý      8:00 – 12:00

čtvrtek 13:00 – 16:00

Kontakt Hradec Králové

Kontakt Třebechovice pod Orebem

  • Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem
  • 495 592 283, 734 461 836, chps@charitahk.cz

Více informací

Charakteristika služby ve veřejném závazku

Půjčíme vám kompenzační a rehabilitační pomůcky.

 

charitní pečovatelská služba