Charitní pečovatelská služba je určená lidem, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zajištění péče o vlastní osobu, popřípCHPSadě o domácnost, a přitom chtějí zůstat ve svém rodinném prostředí. Služba je poskytována v předem domluveném čase a rozsahu v domácnostech klientů.

Služba je poskytována od 7 do 21 hodin včetně víkendů a svátků.

 

DSC04079

Kontakt Hradec Králové

Kontakt Třebechovice pod Orebem

 • Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem
 • 495 592 283, 775 872 435, chps@charitahk.cz

Služba nabízí

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • sociální poradenství

Návštěvní hodiny pro veřejnost

úterý 8:00 – 12:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

Kapacita 210 klientů.

Působnost služby: Hradec Králové a okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje), mikroregion Třebechovicko a Černilovsko.

chps

Charakteristika služby

Poslání

Lidem se sníženou soběstačností poskytovat pomoc, poradenství a podporu při péči o vlastní osobu a domácnost. Pomáhat zůstat žít ve vlastním domácím prostředí, podporovat stávající soběstačnost a samostatnost, napomáhat prožití aktivního a důstojného života.

Cíle

Podporovat a napomáhat našim klientům, tak aby mohli:

 • zůstat, co nejdéle ve svém domácím prostředí (mají zajištěny základní životní potřeby),
 • měli možnost žít, co nejvíce běžným způsobem života, v kontaktu s rodinou či přáteli,
 • měli možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňovali vlastní vůli (rozhodování, aktivní spoluúčast, využívá svých zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).

Cílová skupina

Lidé z Hradce Králové a blízkého okolí do 20 km (v rámci Královéhradeckého kraje):

1) lidé, starší 18 let, se sníženou soběstačností z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • zdravotního postižení

2) rodiny s třemi a více současně narozenými dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme lidem

 1. kteří žádají o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
 2. pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí pečovatelské služby,
 3. kterým byla vypovězena smlouva, z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících, v posledních 6 měsících.

Poskytované činnosti

Základní

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

f) bezplatné sociální poradenství

g) aktivizace, pořádání společenských setkání uživatelů, apod.

Kapacita služby 210 klientů.

Službu poskytujeme v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km.

Garantovaná nabídka

Garantovaná nabídka služby

 

 • Cena služeb: dle aktuálního ceníku Charitní pečovatelské služby
 • Forma: služby jsou poskytovány osobně pracovníky pečovatelské služby, terénní formou
 • Způsob: Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí služby (je dohodnutý čas, místo podpory a způsob poskytování služeb)
 • Garantovaný čas: čas, který je garantovaný u jednotlivých služeb, je orientační a odvíjí se od individuálních potřeb klienta. Tabulka ukazuje minimální čas, který je CHPS uživatelům schopna zaručit. Platba za služby je účtována podle skutečného času, který pracovník CHPS stráví jednotlivými úkony. Garantovaný čas se může lišit podle místa poskytování (Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem) z důvodu jiné místní a časové dostupnosti služby.

 

Základní sociální poradenství

 

 • Základní sociální poradenství – pracovník poskytuje informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb, o základních právech a povinnostech osoby, zejm. v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech podpory osobě, která na péči participuje (příbuzný, člen domácnosti), o možnostech půjčovny kompenzačních pomůcek a o nárocích rehabilitačních a kompenzačních pomůcek od zdravotních pojišťoven a o možnostech získání finančních dávek.

Délka poskytování služby:min. 30 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Út 9:00 – 12:00, Čt 13:00 – 16:00 nebo po individuální domluvě,Třebechovice p. O. - Út 9:00 – 12:00, Čt 13:00 – 15,30 nebo po individuální domluvě
Místo poskytování:kancelář CHPS
Pracovník poskytující službu:sociální pracovník, vedoucí služby

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití – Pracovník podá jídlo klientovi, který se sám nenají. Chodícímu klientovi pomůže pracovník ke stolu, případně připravené jídlo klientovi donese k lůžku. Pracovník upraví jídlo tak, aby byl klient schopen ho sníst (nakrájí, rozmixuje, ohřeje, ochladí). Při jídle pracovník vždy respektuje tempo klienta.
Délka poskytování služby:min. 15 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00,Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách

 

 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek – Pracovník pomáhá klientovi vybrat vhodné oblečení na den či noc. Pomáhá mu zvládnout obtíže při oblékání a svlékání svršků – oblékání svršků, zapínání knoflíků, obutí, …Pracovník dopomáhá při nasazování speciálních pomůcek – např. ortéza, protéza, kompresní pomůcky atd.
Délka poskytování služby:min. 15 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00,Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

 • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru – Pracovník pomáhá při orientaci ve vnitřních prostorech, odstranit bariéry, které mohou bránit samostatnému pohybu v domácnosti. Klientovi pomáhá využít kompenzační pomůcky (berle, chodítko), popřípadě poskytne při pohybu oporu.
Délka poskytování služby:min. 15 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Pá 7:00 – 15:30,Třebechovice p. O. - Po – Pá 7:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách

 

 • Pomoc při přesunu na lůžko a vozík – Pracovník asistuje klientovi při přesunu na lůžko nebo vozík, židli atd., v případě potřeby asistence druhé osoby. Pracovník dále pomáhá při polohování klienta na lůžku. Pro zajištění bezpečnosti přesunu je nezbytné uzpůsobit prostředí, podmínky péče a pomůcky (např. polohovací postel, zvedák atd.).
Délka poskytování služby:min. 15 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00,Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny – Pracovník pomáhá při osobní hygieně a podporuje při jejím zvládání. Jedná se převážně o péči o dutinu ústní, celkovou koupel ve vaně, sprše, na lůžku, hygienu intimních partií, včetně výměny inkontinentních pomůcek. Způsob provádění osobní hygieny je závislý na aktuálním stavu klienta tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost.
Délka poskytování služby:min. 30 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00,Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách

 

 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty – Mytí vlasů provádí pracovník při koupeli nebo na lůžku klienta, dle jeho aktuálního stavu. V rámci péče o nehty nohou předává kontakt na službu zajišťující pedikúru.
Délka poskytování služby:min. 30 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Pá 7:00 – 15:30,Třebechovice p. O. - Po – Pá 7:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách
 • Pomoc při použití WC – Pečovatel asistuje při využití WC, toaletní židle, podložné mísy, vyprazdňování sáčku cévky atd.
Délka poskytování služby:min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Dovoz a donáška jídla – Pracovník zajišťuje donášku jídla ze stravovacího zařízení v případě, kdy v místě bydliště klienta toto nezajišťuje žádná donášková služba.

Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Pá 11:00 – 13:00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 11:00 – 13:00
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách

 

Pomoc při přípravě jídla a pití – Pracovník dopomáhá klientovi při příprava jídla nebo pití. Klient se na přípravě podílí.

Délka poskytování služby:min. 15 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Příprava a podání jídla a pití – Pracovník připravuje v klientově domácnosti snídani, svačinu, večeři, případně teplé jídlo, které je možné uvařit cca do 20 min. ze zdrojů klienta. Pracovník poskytuje podporu pouze v případě, kdy toto klient nezvládá sám.

Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti – Pracovník pomáhá vytvářet čisté a příjemné prostředí v okolí lůžka, popř. v nejvíce obývané místnosti. Provádí drobné denní úkony jako zametení, setření, vyluxování podlahy v okolí lůžka klienta, vynesení odpadků, setření prachu v okolí lůžka, umytí nádobí, WC, koupelny, povlečení lůžkovin. Pečovatelská služba nezajišťuje úklidové prostředky, mytí oken, úpravy podlah a koberců, věšení záclon a závěsů, otírání prachu ve výšce, kam pracovník nedosáhne ze země (pracovník nesmí lézt např. na židle, schůdky, žebříky apod.) úklid kompletně celého bytu, vymývání skříněk, leštění nábytku, úklid po malířích, vyklízení bytu.

Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30, Třebechovice p. O. - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Údržba domácích spotřebičů – Tento úkon je vždy přidružen k jinému úkonu – např. běžný úklid (výměna sáčku ve vysavači), příprava jídla a pití (vyvaření konvice, umytí mikrovlnné trouby, …). Při zjištění závady na spotřebiči může pracovník zprostředkovat kontakt na opraváře.

Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30, Třebechovice p. O. - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytujcí službu: pracovník v sociálních službách

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnost, např. sezónního úklidu, úklid po malování – pracovník pomůže zprostředkovat kontakty na úklidové firmy.

Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30, Třebechovice p. O. - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

 

Donáška vody

Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení – Pracovník pomůže se zatopením, včetně přinesení topiva, vynesení popela. Pracovník nezajišťuje odbornou údržbu topných zařízení, ani štípání dřeva.

Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00,Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

Běžné nákupy a pochůzky – Pracovník zajistí nákup, případně klienta doprovodí na nákup do hmotnosti 5 kg v nejbližší prodejně na základě seznamu od klienta. Za pochůzku je považováno vyzvednutí kompenzační pomůcky, léků, poukazů lékaře, vyzvednutí zásilky na poště.

Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby:Hradec Králové - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30,Třebechovice p. O. - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Místo poskytování:domácnost klienta
Pracovník poskytující službu:pracovník v sociálních službách
Velký nákup – Pracovník zajistí týdenní nákup, nákup ošacení, větší množství potravin nebo potřeb do domácnosti. Hmotnost je do 15 kg.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30, Třebechovice p. O. - Po – Pá 9:30 – 11:30, 13:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
Praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy – Pracovník zajistí vyprání a vyžehlení prádla v prostorách CHPS s tím, že klient zajistí prací prostředky. Drobnými úpravami se rozumí přišití knoflíku, zašití malé dírky.
Délka poskytování služby: min. 15 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Ne 7:00 – 21:00, Třebechovice p. O. - Po – Ne 7:00 – 15:30
Místo poskytování: domácnost klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět – Pracovník doprovodí klienta v případě, kdy klient potřebuje podporu a pomoc přímo na místě.
Délka poskytování služby: min. 30 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Pá 7:00 – 14:00, Třebechovice p. O. - Po – Pá 7:00 – 14:00
Místo poskytování: dle potřeb klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět – Pracovník doprovodí klienta v případě, kdy klient potřebuje podporu a pomoc přímo na místě.
Délka poskytování služby:min. 30 minut
Doba poskytování služby: Hradec Králové - Po – Pá 7:00 – 14:00, Třebechovice p. O. - Po – Pá 7:00 – 14:00
Místo poskytování: dle potřeb klienta
Pracovník poskytující službu: pracovník v sociálních službách

 

Jak lze o službu požádat

Obraťte se na nás přímo – osobně (ve vymezených hodinách), telefonicky nebo písemně. Pracovník, se s Vámi setká osobně na středisku nebo ve vaší domácnosti, kde zjistí vaše přání a potřeby, seznámí vás s nabídkou a možnostmi střediska a v případě vzájemné dohody sepíšete Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Poté vám bude poskytována péče pečovatelkou/ pečovatelem.

Péči budeme průběžně aktualizovat dle vašich potřeb a možností služby.

Výše úhrad za pečovatelské služby

 

 

Výše úhrad za poskytované činnosti

 
A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/ hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/ hod.
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč/ hod
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/ hod
B. Pomoc při osobní hygieně .
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/ hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/ hod
3. pomoc při použití WC 130 Kč/ hod
C. Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy  
1. Dovoz a donáška jídla 30 Kč/ úkon
2. Pomoc a příprava jídla a pití 130 Kč/ hod.
3. Příprava a podání jídla a pití 130 Kč/ hod.
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/ hod.
2. Údržba domácích spotřebičů 130 Kč/ hod.
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu 130 Kč/ hod.
4. Běžné nákupy/ do 5 kg/ a pochůzky 130 Kč/ hod.
5. Velký nákup / do 15 kg/ 115 Kč/ úkon
6. Praní a žehlení 70 Kč/ kg
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých a dětí 130 Kč/ hod.

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Název

Půjčovné/ den Půjčovné/ měsíc
Postel polohovací s el. ovládáním 30,- 900,-
Antidekubitní matrace na lůžko/ paměť. 6,- 180,-
Antidekubitní matrace s kompresorem 15,- 450,-
Samostatná hrazda k posteli 15,- 450,-
Stolek k lůžku pojízdný 4,- 120,-

Chodítko - podpažní /podkova/

8,- 240,-
Chodítko - pojízdné 6,- 180,-
Chodítko nízké kovové nepojízdné 4,- 120,-
Vozík mechanický 10,- 300,-
WC pojízdné / toaletní židle/ 10,- 300,-
WC nepojízdné / toaletní židle/ 6,- 180,-
Sedačka do vany 4,- 120,-
Oxygenerátor 20,- 600,-
Berle; Francouzské hole 2,- 60,-

Podložné misy a močové láhve z hygien. důvodu nepůjčujeme.

Množství pomůcek, které máme skladem je omezené, nezaručujeme tedy, že budeme mít všechny pomůcky aktuálně k dispozici. V každém případě se vám budeme snažit pomoci.

Půjčovny

1/ Půjčovna pomůcek Hradec Králové

Hrachar, Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové, e-mail : pomucky@charitahk.cz, kontakt: 773 244 523

 • PO 8 - 12 hodin
 • ÚT 8 - 12 hodin
 • ST 13 - 17 hodin
 • ČT 13 - 17 hodin
 • PÁ 8 - 12 hodin

2/ Půjčovna pomůcek Třebechovice pod Orebem

Charitní pečovatelská služba, Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem, e-mail: _nwm5fd7TmEoS37%-ovmVYUSYanBZd5%65pJ, tel.: 777 611 263, 734 461 836, 495 592 283

Výdej pomůcek na základě telefonické dohody.

 

 

PŮJČOVNA VYSOUŠEČU

Možnost zapůjčení vysoušeče - cena 250 Kč/ den. Zapůjčení zdarma při mimořádných událostech - povodních

Kontakt: tel.: 774 728 645

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

 Fanděme terénním pracovníkům, i jim může dojít totiž „palivo“
21. prosince 2021 Aktuálně Dom. hospicová péče

Fanděme terénním pracovníkům, i jim může dojít totiž „palivo“

Víte, proč jsou v současné době tolik oblíbená terénní auta? Protože jsou spolehlivá, často i ve složité situaci. …samozřejmě, i jim může dojít palivo. 

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění
17. září 2021 Aktuálně OCH HK

Ceny sociálních služeb i v řadách v týmu OCH HK, hradecká charita získala krajské ocenění

Královéhradecký kraj ocenil města, organizace i jednotlivce Cenou sociálních služeb, která má za cíl upozornit a především ocenit výjimečné a úspěšné projekty a činnosti osobností v oblasti sociálních služeb. Ceny kraj udělil v letošním roce tradičně během oslavy Svátku seniorů, který se uskutečnil na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Ceny udílel hejtman Mgr. Martin Červíček.

Domácí péče je srdeční záležitost
12. ledna 2021 Aktuálně Ošetřovatelská služba

Domácí péče je srdeční záležitost

Oblastní charita Hradec Králové zajišťuje terénní zdravotní a sociální služby. Zdravotní sestry, pečovatelky, či poradkyně rané péče jezdí za svými klienty a pacienty přímo do domácností. I přes nelehkou situaci, která v souvislosti s onemocněním covid 19 vyvstává, se daří služby zajišťovat a poskytovat. 

Ceny sociálních služeb zůstaly i v hradecké Oblastní charitě
18. září 2020 Aktuálně Azylový dům

Ceny sociálních služeb zůstaly i v hradecké Oblastní charitě

V rámci letošního udílení Cen sociálních služeb Královéhradeckého kraje převzaly ocenění zástupci obcí Všestary a Olešnice v Orlických horách, které jako vyjádření díků za dlouhodobou spolupráci nominovala Oblastní charita Hradec Králové.  Skleněná plastika pro vítěze v kategorii Sociální služba bude zdobit i Dům Matky Terezy - středisko sociálních služeb pro lidi bez domova.

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
15. září 2020 Aktuálně Pečovatelská služba

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil cesty našich pečovatelek a pečovatelů do domácností seniorů.  Příspěvek 70000 Kč je určen na ochranné pomůcky a pohonné hmoty.