Domácí hospicová péče poskytuje odbornou komplexní péči nevyléčitelně nemocným. Snažíme se, aby pacienti důstojně prožili poslední dny svého života a mohli, jak si přejí, zůstat i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou, blízkými, v prostředí, které znají a mají rádi. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. Pracovníci jsou oporou nemocným i jejich rodinám a blízkým, kteří o ně pečují v čase nemoci, umírání i truchlení.

Domácí hospicová péče neléčí nemoc, ale mírní obtíže, které nemoc přináší.

DSC_0331

Kontakt:

 • Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové, 500 03, mapa
 • volat pouze po - pá, 7.30 - 15 hodin - 775 442 405, domacihospic@charitahk.cz
 • pohotovostní telefonní číslo (mají pouze pacienti) je dostupné 24 hodin, je určeno stávajícím pacientům a jejich rodinám
 • více kontaktů adresář

Tým Domácí hospicové péče

 • praktický lékař
 • lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti
 • zdravotní sestry
 • pečovatelky a pečovatelé
 • sociální pracovnice
 • psychoterapeut
 • duchovní různých církví
 • dobrovolníci

Pro nemocné v naší péči jsou zdravotní sestry dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a mají možnost nepřetržitě konzultovat zdravotní stav s odborným lékařem.

Lékařská péče v Domácí hospicové péči Hradec Králové je poskytována prostřednictvím Ambulance paliativní medicíny Oblastní charity Hradec Králové, která není smluvním zařízením zdravotních pojišťoven pro paliativní medicínu. Poplatek 150 Kč na každý den poskytované péče pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní službou lékaře a dostupnosti péče lékaře Domácí hospicové péče Hradec Králové 24 hodin denně. 

Péče zdravotních sester je poskytovaná na základě ordinace praktického lékaře, nebo ošetřujícícho lékaře při hospitalizaci a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Úřední hodiny: pondělí - pátek 7:30 - 15:00 hodin

dhp

Objednání služby

O službu Domácí hospicové péče Hradec Králové lze zažádat u praktického lékaře nemocného nebo přímo u Domácí hospicové péče Hradec Králové

 • telefonicky: 775 442 405 (Po-Pá 7,30 - 15,00 hodin)
 • elektronicky: ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z.cT-M
 • písemně: Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

Podmínky přijetí

 1. Pacient je v závěrečné fázi onemocnění a byla u něj již vyčerpaná léčba vedoucí k uzdravení a další léčba je paliativní (zaměřená na zmírnění bolesti a tlumení příznaků, které pacienta v terminální fázi onemocnění provází).
 2. Pacient a jeho rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s poskytováním paliativní péče.
 3. Přítomnost rodinného příslušníka nebo blízké osoby, která bude o nemocného pečovat 24 hodin denně. Péčí 24 hodin se rozumí, že pacient nezůstane sám. Na překlenutí doby nepřítomnosti rodinného příslušníka lze využít pečovatelskou službu či přítomnost dobrovolníků. Myslete na to, že ani v noci nemůže zůstat pacient sám.
 4. Bydliště pacienta je v době poskytování domácí hospicové péče v Hradci Králové a jeho okolí do 30 km. Na základě domluvy lze ale sjednat péči i dále od Hradce Králové.
 5. Péče je poskytnuta na základě uzavření písemné smlouvy s ohledem na individuální potřeby nemocného a rodiny v souladu s indikací lékaře a momentálních možností poskytovatele.
 6. Obě strany souhlasí s výší a způsobem úhrady za péči.
 7. Vyplněná žádost praktického lékaře o převzetí do péče paliativního lékaře.

Hospicová péče pracuje s nadějí – nabízí rodinám možnost hledat a uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se v budoucnu na tuto část společného života dalo ohlédnout s vděčností a s vědomím, že čas věnovaný jejich blízkému měl smysl a že bylo uděláno všechno, co uděláno být mohlo.

Výše a způsob úhrady

 1. poplatek činí 150 Kč na každý den poskytované péče
 2. úhrada probíhá vždy na konci měsíce a to buď v hotovosti koordinátorovi domácí hospicové péče (případně zdravotní sestře) nebo na účet číslo: 230383/ 0300 pod přiděleným variabilním symbolem.

Půjčování kompenzačních pomůcek

 

Název

Půjčovné/ den Půjčovné/ měsíc
Postel polohovací s el. ovládáním 30,- 900,-
Postel polohovací mechanická 15,- 450,-
Antidekubitní matrace na lůžko/ paměť. 6,- 180,-
Antidekubitní matrace s kompresorem 15,- 450,-
Samostatná hrazda k posteli 15,- 450,-
Stolek k lůžku pojízdný 4,- 120,-

Chodítko - podpažní /podkova/

8,- 240,-
Chodítko - pojízdné 6,- 180,-
Chodítko nízké kovové nepojízdné 4,- 120,-
Vozík mechanický 10,- 300,-
WC pojízdné / toaletní židle/ 10,- 300,-
WC nepojízdné / toaletní židle/ 6,- 180,-
Sedačka do vany 4,- 120,-
Oxygenerátor 20,- 600,-
Berle; Francouzské hole 2,- 60,-

Podložné misy a močové láhve z hygien. důvodu nepůjčujeme.

Množství pomůcek, které máme skladem je omezené, nezaručujeme tedy, že budeme mít všechny pomůcky aktuálně k dispozici. V každém případě se vám budeme snažit pomoci.

Půjčovny

1/ Půjčovna pomůcek Hradec Králové

Hrachar, Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové, e-mail : pomucky@charitahk.cz, kontakt: 773 244 523

 • PO 8 - 12 hodin
 • ÚT 8 - 12 hodin
 • ST 13 - 17 hodin
 • ČT 13 - 17 hodin
 • PÁ 8 - 12 hodin

2/ Půjčovna pomůcek Třebechovice pod Orebem

Charitní pečovatelská služba, Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem, e-mail: pujcovna.trebechovice@charitahk.cz, kontakt 777 611 263, 734 461 836, 495 592 283

 • výdej pomůcek na základě telefonické dohody

 

 

PŮJČOVNA VYSOUŠEČU

Možnost zapůjčení vysoušeče - cena 250 Kč/ den. Zapůjčení zdarma při mimořádných událostech - povodních

Kontakt: tel.: 774 728 645

Mobilní paliativní ambulance – paliativní konzilium ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Mobilní paliativní ambulance poskytuje vyšetření lékařem paliatrem v domácím prostředí pacienta. Vyšetření je určeno pacientům trpícím chronickým nevyléčitelným onemocněním (onkologickým či neonkologickým), které jim způsobuje obtíže a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu jejich života.

Konzilium v domácím prostředí nemocného je hlavně možností pro nemocné, jejichž tíže obtíží přesahuje možnosti řešení praktickým lékařem či jim již neumožní osobně navštěvovat paliativní ambulance  ve spádovém zdravotnickém zařízení.

Konzilium zahrnuje vyšetření lékařem, zhodnocení zdravotního stavu, příslušné lékařské úkony (jednorázová aplikace léků, infuzní léčba, techniky vedoucí k úlevě od bolestí, včetně intervenčních), rozhovor s pacientem a jeho pečujícím/i a vypracování základního paliativního plánu dle přání a potřeb pacienta pro ošetřujícího lékaře. Součástí nabízené péče může být
i podpůrná psychologická péče a základní sociální poradenství. Zpráva je zaslána poštou do 3 pracovních dnů.

Pro pacienty VZP je tato služba od 1. 1. 2023 zdarma. Pro pacienty ostatních pojišťoven je tato služba zatím zpoplatněna, pracujeme na uzavření smluv i s ostatními pojišťovnami.

Ordinační hodiny pouze pro objednané pacienty:

pondělí

16 - 17 hodin

úterý

16 - 18 hodin

středa

16 - 18 hodin

čtvrtek

16 - 18 hodin

pátek

16 - 17 hodin

čas je orientační, popř. dle domluvy

Vedoucí lékařka: MUDr. Jana Hrubešová

Kontakt pro objednání: Vedoucí sestra: Mgr. Anna Michlová (po - pá, 9 - 13 hodin),  775 442 405

 

 

Podle průzkumu je přáním 76 % lidí umřít doma v kruhu svých blízkých

 • Proč tomu tak je - Pacienti a rodiny nemají potřebné informace o možnosti zemřít doma. Mají obavu, že situaci nezvládnou.
 • Proč je tu domácí hospicová péče - Doprovázíme umírající v posledních chvílích života. Jsme oporou rodiny, jsme jí blízko i v době truchlení.
 • Co nabízíme - Komplexní tým, který spolupracuje s rodinou a nemocným -lékař paliativní péče, zdravotní sestra, sociální pracovník, pečovatel, psychoterapeut, dobrovolník duchovní.
 • Co je naším společným cílem - Aby nevyléčitelně nemocný, umírající člověk prožil zbytek svého života bez bolestí, důstojně, aby mohl dožít doma, v klidu, obklopen láskou.

Co nám chybí

Chybí nám finanční prostředky pro poskytování služby a jedním z řešení jsou pravidelní dárci a pro tuto možnost jsme založili klub Přátelé Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové.

170831_dhp_-0069

Klub přátelé Domácí hospicové péče

Členem klubu se může stát každý, kdo sympatizuje s činností Domácí hospicové péče Hradec Králové a pravidelnou podporou umožňuje poskytování účinné pomoci umírajícím a jejich rodinám, které je na poslední cestě doprovázejí.

Přihláška do klubu

Výhody Klubu přátelé Domácí hospicové péče

 • Přátelská setkání s námi - týmem Domácí hospicové péče Hradec Králové
 • Informace, jak byly finanční dary přesně využity
 • Potvrzení pro odpočet ze základu daně
 • Informace o dění v naší organizaci prostřednictvím elektronických zpráv.

 

„Jsem Vám velmi vděčná, že jste do posledních dní maminčina života vnesly pokoj.“

„Poznala jsem, že smrt je opravdu něco přirozeného a ne děsivého, pokud máte kolem sebe ty nejbližší.“

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

Hradecké pneumologické dny
24. dubna 2023 Aktuálně Dom. hospicová péče

Hradecké pneumologické dny

Zástupci Domácí hospicové péče Hradec Králové se pravidelně účastní Hradeckých pneumologických dnů, při letošním ročníku tomu nebylo jinak.

Oslavili jsme 10. výročí Domácí hospicové péče
20. dubna 2023 Aktuálně Dom. hospicová péče

Oslavili jsme 10. výročí Domácí hospicové péče

Ve středu 19. dubna jsme zdárně a důstojně a oslavili 10. výročí založení Domácí hospicové péče. Akce byla přátelským, neformálním zastavením přátel, pracovníků charity, lékařů, podporovatelů a příznivců Domácí hospicové péče.

Domácí hospicová péče slaví 10. výročí
12. dubna 2023 Aktuálně Dom. hospicová péče

Domácí hospicová péče slaví 10. výročí

Péče o umírající v domácím prostředí byla součástí služeb hradecké Oblastní charity od začátku její existence.  Vize komplexně vymezit pravidla pro péči v domácím prostředí, vytvořit multidisciplinární tým a zapojit hospicové sestry, lékaře paliatry, sociální pracovnice, psychologa, případně i duchovního a dobrovolníky se však stala skutečností až se vznikem Domácí hospicové péče v roce 2013.

Mobilní paliativní ambulance – paliativní konzilium ve vlastním sociálním prostředí pacienta
9. února 2023 Aktuálně Dom. hospicová péče

Mobilní paliativní ambulance – paliativní konzilium ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Mobilní paliativní ambulance poskytuje vyšetření lékařem paliatrem v domácím prostředí pacienta. Vyšetření je určeno pacientům trpícím chronickým nevyléčitelným onemocněním (onkologickým či neonkologickým), které jim způsobuje obtíže a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu jejich života.

Setkání s komunikační hrou Řekni mi
2. února 2023 Aktuálně Dom. hospicová péče

Setkání s komunikační hrou Řekni mi

Pracovnice Poradny Domácí hospicové péče děkují všem, kteří přišli obohatit své životy a nebáli se s námi položit si pár otázek o tom, jak to v životě máme. Budeme se těšit na příští setkání se hrou Řekni mi.