Domácí hospicová péče

V souvislosti s nastalou situací kolem šíření nákazy koronavirem jsme byli nuceni přijmout opatření nutná ke snížení rizika nákazy.
Z preventivních důvodů, abychom chránili sebe i vás, nosí pracovníci ústenky (roušky). 

Domácí hospicová péče poskytuje odbornou komplexní péči nevyléčitelně nemocným. Snažíme se, aby pacienti důstojně prožili poslední dny svého života a mohli, jak si přejí, zůstat i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou, blízkými, v prostředí, které znají a mají rádi. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. Pracovníci jsou oporou nemocným i jejich rodinám a blízkým, kteří o ně pečují v čase nemoci, umírání i truchlení. DHP_logo

Domácí hospicová péče neléčí nemoc, ale mírní obtíže, které nemoc přináší.

Tým Domácí hospicové péče Hradec Králové tvoří praktický lékař, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky a pečovatelé, sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní různých církví a dobrovolníciPro nemocné v naší péči jsou zdravotní sestry dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu a mají možnost nepřetržitě konzultovat zdravotní stav s odborným lékařem. Podmínky přijetí, způsob objednání domácí hospicové péče, úhrada služby.

Úřední hodiny: pondělí - pátek    7:30 - 15:00 hodin

Kontakt:

Více informací

K zapůjčení jsou kompenzační a rehabilitační pomůcky dle ceníku.

Staňte se členy klubu Přátelé Domácí hospicové péče.

DSC_0331