Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní péči lidem chronicky i akutně nemocným, kteří zůstávají ve svém domácím prostředí, potřebují péči zdravotní sestry, ale zároveň jejich zdravotní stav nevyžaduje umístění do zdravotnického zařízení.

20210111_070801

Kontakt:

 

Ošetřovatelská služba zahrnuje zejména:

 • aplikace injekcí, inzulínu, infuzí
 • odběry biologického materiálu
 • převazy defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.)
 • měření krevního tlaku, vyšetření glykémie, podávání léků
 • provádění komplexní péče u těžce nemocných, polohování, pohybovou terapii
 • ošetřování stomií, odsávání hlenů z dýchacích cest
 • péči a výměnu permanentních katetrů, klyzma
 • aktivizaci psychiatricky nemocných, cílenou kontrolu zdravotního stavu pacienta, edukaci rodinných příslušníků

Působnost služby: Hradec Králové a spádové obce v rámci obce s rozšířenou působností.

Návštěvní hodiny pro veřejnost

úterý 8:00 – 12:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

chos

Charakteristika služby

Posláním je poskytovat domácí zdravotní péči ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou lidem chronicky i akutně nemocným v jejích vlastním sociálním prostředí v Hradci Králové a blízkém okolí (cca do 20 km).

Domácí zdravotní péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání. Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými zdravotními sestrami dle platných právních norem a ošetřovatelských standardů.

Cílem Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat pacientům ošetřovatelskou péči, která podporuje soběstačnost pacienta, zmírňuje jeho těžkosti a zajišťuje důstojné umírání.

Cílovou skupinou jsou pacienti, chronicky nebo akutně nemocní, žijící v Hradci Králové a blízkém okolí do 20 km, kterým byla ordinována domácí zdravotní péče. Péči může ordinovat praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo lékař propouštějící pacienta do domácí péče ze zdravotnického zařízení.

Domácí zdravotní péče zahrnuje zejména tyto úkony:

 • aplikace injekcí, inzulínu, infuzí, odběry biologického materiálu, zajištění infuzní terapie, podávání léků,
 • péče o diabetika, vyšetření glykémie,měření krevního tlaku,
 • prevence dekubitů, prevence imobilizačního syndromu, ošetřovatelskou rehabilitaci,
 • ošetřování defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.),
 • ošetřování stomií,
 • péčo o pacienta na domácí plicní ventilaci,
 • péče o umírající a jejích blízké,
 • aktivace psychiatricky nemocných,
 • cílená kontrola zdravotního stavu pacienta,
 • edukace rodinných příslušníků a další.

Nad rámec výše uvedených činností půjčujeme uživatelům charitní ošetřovatelské i pečovatelské služby rehabilitační a kompenzační pomůcky: polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace a různé další pomůcky.

Principy poskytovní služby

 • ctí při své práci křesťanské zásady
 • aplikuje v ošetřovatelské péči holistický přístup
 • respektuje důstojnost každého člověka bez ohledu na jeho tělesný, duševní či sociální stav
 • dodržuje rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
 • podává pacientům informace v rozsahu svých kompetencí
 • umožňuje participaci-zapojenost pacienta do dění
 • možnost pacienta účastnit se rozhodování o záležitostech, které se ho týkají
 • respektuje soukromí pacienta
 • dodržuje mlčenlivost.

Podmínky pro poskytování služby

Služby jsou poskytovány 7 dní v týdnu podle potřeb pacientů a indikace lékaře. Ošetřovatelskou péči poskytujeme jen na základě ordinace praktického lékaře, nebo při propuštění z nemocnice ji může ordinovat ošetřující lékař. Služby jsou určeny pacientům v Hradci Králové a blízkém okolí (do 20 kilometrů). V případě potřeby komplexní péče včetně sociální složky organizace nabízí rovněž pečovatelskou službu.

Důvodem pro ukončení poskytování služby je:

 • ordinace lékaře, kterou se péče ukončuje zlepšení zdravotního stavu pacienta,
 • přijetí pacienta do zdravotnického zařízení,
 • přestěhování pacienta mimo vymezené území,
 • úmrtí pacienta.

Místo poskytované služby - Hradec Králové a okolí do cca 20 km.

Půjčovna kompenzačních pomůcek - ceník

 

Název

Půjčovné/ den Půjčovné/ měsíc
Postel polohovací s el. ovládáním 30,- 900,-
Antidekubitní matrace na lůžko/ paměť. 6,- 180,-
Antidekubitní matrace s kompresorem 15,- 450,-
Samostatná hrazda k posteli 15,- 450,-
Stolek k lůžku pojízdný 4,- 120,-

Chodítko - podpažní /podkova/

8,- 240,-
Chodítko - pojízdné 6,- 180,-
Chodítko nízké kovové nepojízdné 4,- 120,-
Vozík mechanický 10,- 300,-
WC pojízdné / toaletní židle/ 10,- 300,-
WC nepojízdné / toaletní židle/ 6,- 180,-
Sedačka do vany 4,- 120,-
Oxygenerátor 20,- 600,-
Berle; Francouzské hole 2,- 60,-

Podložné misy a močové láhve z hygien. důvodu nepůjčujeme.

Množství pomůcek, které máme skladem je omezené, nezaručujeme tedy, že budeme mít všechny pomůcky aktuálně k dispozici. V každém případě se vám budeme snažit pomoci.

1/ Půjčovna pomůcek Hradec Králové

Hrachar, Na Kropáčce 30/3, 500 03 Hradec Králové, e-mail : pomucky@charitahk.cz, kontakt: 773 244 523

 • PO   8 - 12 hodin
 • ÚT   8 - 12 hodin
 • ST 13 - 17 hodin
 • ČT 13 - 17 hodin
 • PÁ    8 - 12 hodin

2/ Půjčovna pomůcek Třebechovice pod Orebem

Charitní pečovatelská služba, Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod Orebem, e-mail: _nwm5fd7TmEoS37%-ovmVYUSYanBZd5%65pJ, kontakt: 777 611 263, 734 461 836, 495 592 283

 • výdej pomůcek na základě telefonické dohody

 

 

PŮJČOVNA VYSOUŠEČU

Možnost zapůjčení vysoušeče - cena 250 Kč/ den. Zapůjčení zdarma při mimořádných událostech - povodních

Kontakt : Gabriela Pakostová, 774 728 645.

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

30 let OCH HK - Charitní ošetřovatelská služba
17. října 2022 Aktuálně Ošetřovatelská služba

30 let OCH HK - Charitní ošetřovatelská služba

Charitní kořeny sahají hluboko do historie, do období od konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Plně profesionální organizaci se podařilo vybudovat až po změně režimu, v roce 1989. V Hradci Králové inicioval zřízení tehdy Městské charity Výbor křesťanské pomoci. U zrodu Oblastní charity Hradec Královév roce 1992 stály před 30 lety tehdy Charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba a Azylový dům pro muže. 

 Fanděme terénním pracovníkům, i jim může dojít totiž „palivo“
21. prosince 2021 Aktuálně Dom. hospicová péče

Fanděme terénním pracovníkům, i jim může dojít totiž „palivo“

Víte, proč jsou v současné době tolik oblíbená terénní auta? Protože jsou spolehlivá, často i ve složité situaci. …samozřejmě, i jim může dojít palivo. 

Pohled sestry domácí péče na péči o paliativního pacienta
11. listopadu 2021 Aktuálně Ošetřovatelská služba

Pohled sestry domácí péče na péči o paliativního pacienta

Jako zdravotní sestra v domácí péči pracuji již téměř 6 let. K naší práci patří i péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Mnohdy, i díky domácímu prostředí, nás osudy našich pacientů a jejich rodin zasáhnou mnohem více, než bychom si přáli a možná i chtěli.

Nová aplikace Charity usnadní práci zdravotním sestrám při péči o pacienty v terénu
15. října 2021 Charita Česká republika

Nová aplikace Charity usnadní práci zdravotním sestrám při péči o pacienty v terénu

Charita Česká republika vede prim i v technologiích. Jako první v Česku spouští vlastní mobilní aplikaci, díky které budou mít její zdravotní sestry v domácí péči – tedy ty, které dennodenně ošetřují pacienty v terénu – okamžitě po ruce všechny odborné návody s názornou nápovědou. Jde o tzv. standardy ošetřovatelské péče, které jsou pro sestry v terénu závazné. 

Poděkování zdravotním sestřičkám
16. září 2021 Aktuálně Ošetřovatelská služba

Poděkování zdravotním sestřičkám

Péče v domácnostech klientů je specifická a náročná. Na nějaký čas se pracovníci terénních služeb stanou součástí rodiny, kam dojíždí s péčí. Jejich přítomnost v rodině je zklidňujícím a mnohdy i tmelícím prvkem, jsou všem velkou oporou profesně i lidsky. Projevy díků se odehrají většinou jen v domácnosti, z očí do očí. Poděkování, které někdo napíše a pošle, si vážíme dvojnásob.  

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků
2. srpna 2021 Charita Česká republika

Startuje web společnosti Qualitas Optima 2020 na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků

Další vzdělávání a zvyšování odbornosti charitních sester je pro nás samozřejmostí. I proto už v červnu 2020 vznikla organizace Qualitas Optima 2020, jejímž smyslem je podpora nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na všeobecné a praktické sestry. Nyní nově spouštíme webové stránky této společnosti, kde můžete najít všechny aktuální informace. Naším cílem je poskytnout sestrám možnost vyměňovat si zkušenosti, prosazovat lepší podmínky pro práci a zvyšovat jejich odbornost v oborech, ve kterých se pohybují. Dobře totiž víme, že sestry jsou v rámci poskytovatelů zdravotních služeb naprosto nepostradatelné.

Domácí péče je srdeční záležitost
12. ledna 2021 Aktuálně Ošetřovatelská služba

Domácí péče je srdeční záležitost

Oblastní charita Hradec Králové zajišťuje terénní zdravotní a sociální služby. Zdravotní sestry, pečovatelky, či poradkyně rané péče jezdí za svými klienty a pacienty přímo do domácností. I přes nelehkou situaci, která v souvislosti s onemocněním covid 19 vyvstává, se daří služby zajišťovat a poskytovat.