Ošetřovatelská služba

CHOS

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní péči lidem chronicky i akutně nemocným, kteří zůstávají ve svém domácím prostředí, potřebují péči zdravotní sestry, ale zároveň jejich zdravotní stav nevyžaduje umístění do zdravotnického zařízení.

Ošetřovatelská služba zahrnuje zejména: aplikace injekcí, inzulínu, infuzí, odběry biologického materiálu, převazy defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), měření krevního tlaku, vyšetření glykémie, podávání léků. Také provádění komplexní péče u těžce nemocných, polohování, pohybovou terapii, ošetřování stomií, odsávání hlenů z dýchacích cest, aktivizaci psychiatricky nemocných, cílenou kontrolu zdravotního stavu pacienta, edukaci rodinných příslušníků, péči a výměnu permanentních katetrů, klyzma.

Působnost služby: Hradec Králové a spádové obce v rámci obce s rozšířenou působností.

Návštěvní hodiny pro veřejnost:

úterý      8:00 – 12:00

čtvrtek 13:00 – 16:00

Kontakt:

Více informací

Charakteristika služby ve veřejném závazku

Půjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Charitní ošetřovatelská služba