Internetová poradna

 

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Dotaz, včetně osobních údajů (jméno a příjmení nebo přezdívka, věk a bydliště) bude zpracováván a uchováván v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bude veden ve spisové dokumentaci v písemné a elektronické podobě. V obou uvedených případech jsou údaje chráněny proti zneužití. Všichni poradci jsou vázáni mlčenlivostí, a to i po případném skončení jejich  působení u nás. Uvedené údaje budou archivovány v souladu s příslušnými předpisy. Po uplynutí doby archivace budou skartovány. Údaje, které tazatel uvádí v dotazu, slouží ke statistickým účelům.
  • PLT si vyhrazuje právo zveřejnit dotaz a odpověď na svých internetových stránkách. Zveřejnění může pomoci ostatním tazatelům zorientovat se ve své situaci ještě před podáním dotazu, nebo nebude po přečtení zodpovězených dotazů potřeba dotaz klást. Dotaz i odpověď budou uvedeny bez údajů, které by Vás mohly identifikovat. V případě, že nesouhlasíte se zveřejněním dotazu a odpovědi, je třeba v dotazu toto výslovně uvést nebo ve formuláři zaškrtnout „ne“.  
  • Zasláním dotazu dojde k uzavření dohody o čerpání služby internetového poradenství tzn., že na základě Vámi uvedených informací vypracuje odborník odpověď, která bude zaslána na uvedený e-mail. Tato dohoda zaniká odesláním odpovědi odborným poradcem.
  • Budeme rádi za Vaše případné připomínky, náměty, ale stížnosti, které nás povedou ke zkvalitnění služby. Postup je uveden na stránkách PLT  http://www.charitahk.cz/o-nas-1/vyrizovani-stiznosti1/ 

 vstup do Internetové poradny - formulář

 Využijte možnosti dotazu - diskrétně, anonymně, zdarma