Noclehárna je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova nabízí místo pro nocleh v teple a bezpečném prostoru, podporu pracovníků, materiální pomoc a zázemí pro řešení jejich nelehké situace. Službu klient může využívat dle vlastní potřeby klidně opakovaně avšak s ohledem na kapacitu služby. 

Pro zimní období od 1. 12. do 31. 3. je noclehárna každoročně rozšířena o lůžka v prostorách Zimní noclehárny ve veřejné části letiště.

5D3 146

Kontakt 

 

 CHAR_NOC_logo_vertikalni

Charakteristika služby

Posláním služby je poskytnout lidem starším 18 let, bez přístřeší nebo v krizové situaci, nocleh, hygienu a poradenství.

Cíle

 •  zmírnění krizové situace
 • minimalizování zdravotních a sociálních rizik spojených se způsobem života
 • podpora při řešení situace směřující k sociálnímu začlenění

Cílová skupina

Noclehárna je určena mužům a ženám ve věku od 18 let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí.

Služby neposkytujeme

 •  lidem, kteří nespadají do cílové skupiny Noclehárny/Nočního provozu nebo žádají službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (z dohody) – nejdéle však po dobu 6 měsíců
 • z kapacitních důvodů

Zásady, kterými se řídíme

při poskytování služby vycházíme z profesních a etických norem a z křesťanských zásad:

 • zachováváme individuální přístup
 • zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • respektujeme rozhodnutí klienta
 • informujeme klienty o jejich právech

Kapacita

 • v období 1.4. – 30. 11. je kapacita služby 45 lůžek (z toho 30 lůžek pro muže a 15 lůžek pro ženy),
 • v období 1.12. – 31. 3. je kapacita služby 70 lůžek a 20 míst k přenocování mimo lůžko.

Z toho:

v rámci Domu Matky Terezy: 50 lůžek (30 muži a 20 ženy) a 10 míst k přenocování mimo lůžko pro ženy

v rámci Zimní noclehárny ve veřejné části letiště: 20 lůžek pro muže a 10 míst k přenocování mimo lůžko

Celková kapacita počtu osob, kterým je služba poskytována v zimním období je 90 osob.

Kde a kdy poskytujeme službu

Dům matky Terezy – sociální služby pro lidi bez domova, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

Tel: 495 218 934, 773 530 032 e-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Služba Noclehárna v rámci Domu Matky Terezy je poskytována denně od 18:45 do 9:00 (o víkendech a svátcích do 8:00). Možnost příchodu na noclehárnu je do 21. hodiny. Od 22:00 začíná noční klid, k uzavření nocležen dochází v 8:00. Sociální poradenství pro klienty služby je zajištěno v pracovní dny od 8:00 do 9:00 v kanceláři sociálních pracovníků.

Zimní noclehárna (1. 12. – 31. 3.), Veřejná část letiště ev. č. 29, Hradec Králové

Tel: 778 530 239 e-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Služba Zimní noclehárna ve veřejné části letiště je poskytována denně od 20:00 do 7:00 včetně víkendů a svátků. Možnost příchodu na noclehárnu je do 22:00.

Poskytované činnosti

 • přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla
 • pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu
 • praní a sušení osobního prádla
 • ošacení, nebo vystavení poukazu do Sociálního šatníku
 • poskytnutí stravy, podmínek pro přípravu stravy
 • poradenství sociálního pracovníka
 • vystavení úvěrové jízdenky do místa trvalého bydliště nebo místa k vyřízení, osobní záležitosti
 • zřízení doručovací adresy
 • využití počítače
 • využití nočního trezoru

Výše úhrad za poskytované služby

 • přenocování v noclehárně v rámci Domu Matky Terezy 40 Kč
 • přenocování v zimní noclehárně ve veřejné části letiště 20 Kč
 • pronájem boxu 1 Kč za den

Služba bez přímé platby může být poskytnuta s pozdější úhradou pouze novému klientovi, maximálně po dobu tří nocí dle vnitřních pravidel.

Garantovaná nabídka služby 

Noclehárna v Domě Matky Terezy, Pouchov

 • provoz denně 18:45 - 9:00, (8:00 - 9:00 sociální poradenství)  
 • příjem 18.45 - 21:00
 • noční klid 22:00 - 6:00

Kapacita je 50 lůžek ( 30 lůžek pro muže, 20 lůžek pro ženy), od 1.12.do 31.3 dalších 10 míst k sezení pro ženy.

Zimní noclehárna, letiště

 • provoz od 1.prosince do 31. března, 20:00 - 7:00  
 • příjem 20.00 - 22:00  

 Kapacita 20 lůžek pro muže a 10 míst k sezení pro muže.

 

leženka

Hradecká leženka

 Poukaz na noc v noclehárně, který můžete zakoupit a darovat člověku bez domova.

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku