Noclehárna je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova nabízí místo pro nocleh v teple a bezpečném prostoru, podporu pracovníků, materiální pomoc a zázemí pro řešení jejich nelehké situace. Službu klient může využívat dle vlastní potřeby klidně opakovaně avšak s ohledem na kapacitu služby. 

Pro zimní období od 1. 12. do 31. 3. je noclehárna každoročně rozšířena o lůžka v prostorách Zimní noclehárny ve veřejné části letiště.

5D3 146

Kontakt 

 • U Mostku 472/ 5, Pouchov, 503 41 Hradec Králové mapa
 • 495 218 934, 773 530 032
 • ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys
 • více kontaktů adresář
 • úhrada za poskytované služby - 40 Kč/ noc v Domě Matky Terezy, 20 Kč v Zimní noclehárně

 

 CHAR_NOC_logo_vertikalni

Charakteristika služby

Posláním služby je poskytnout lidem starším 18 let, bez přístřeší nebo v krizové situaci, nocleh, hygienu a poradenství.

Cíle

 •  zmírnění krizové situace
 • minimalizování zdravotních a sociálních rizik spojených se způsobem života
 • podpora při řešení situace směřující k sociálnímu začlenění

Cílová skupina

Noclehárna je určena mužům a ženám ve věku od 18 let, kteří se ocitli v krizové životní situaci bez přístřeší a sociálního zázemí.

Služby neposkytujeme

 •  lidem, kteří nespadají do cílové skupiny Noclehárny/Nočního provozu nebo žádají službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (z dohody) – nejdéle však po dobu 6 měsíců
 • z kapacitních důvodů

Zásady, kterými se řídíme

při poskytování služby vycházíme z profesních a etických norem a z křesťanských zásad:

 • zachováváme individuální přístup
 • zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • respektujeme rozhodnutí klienta
 • informujeme klienty o jejich právech

Kapacita

 • v období 1.4. – 30. 11. je kapacita služby 45 lůžek (z toho 30 lůžek pro muže a 15 lůžek pro ženy),
 • v období 1.12. – 31. 3. je kapacita služby 70 lůžek a 20 míst k přenocování mimo lůžko.

Z toho:

v rámci Domu Matky Terezy: 50 lůžek (30 muži a 20 ženy) a 10 míst k přenocování mimo lůžko pro ženy

v rámci Zimní noclehárny ve veřejné části letiště: 20 lůžek pro muže a 10 míst k přenocování mimo lůžko

Celková kapacita počtu osob, kterým je služba poskytována v zimním období je 90 osob.

Kde a kdy poskytujeme službu

Dům matky Terezy – sociální služby pro lidi bez domova, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové

Tel: 495 218 934, 773 530 032 e-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Služba Noclehárna v rámci Domu Matky Terezy je poskytována denně od 18:45 do 9:00 (o víkendech a svátcích do 8:00). Možnost příchodu na noclehárnu je do 21. hodiny. Od 22:00 začíná noční klid, k uzavření nocležen dochází v 8:00. Sociální poradenství pro klienty služby je zajištěno v pracovní dny od 8:00 do 9:00 v kanceláři sociálních pracovníků.

Zimní noclehárna (1. 12. – 31. 3.), Veřejná část letiště ev. č. 29, Hradec Králové

Tel: 778 530 239 e-mail: ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Služba Zimní noclehárna ve veřejné části letiště je poskytována denně od 20:00 do 7:00 včetně víkendů a svátků. Možnost příchodu na noclehárnu je do 22:00.

Poskytované činnosti

 • přenocování včetně úklidu a výměny ložního prádla
 • pomoc při osobní hygieně nebo podmínky pro osobní hygienu
 • praní a sušení osobního prádla
 • ošacení, nebo vystavení poukazu do Sociálního šatníku
 • poskytnutí stravy, podmínek pro přípravu stravy
 • poradenství sociálního pracovníka
 • vystavení úvěrové jízdenky do místa trvalého bydliště nebo místa k vyřízení, osobní záležitosti
 • zřízení doručovací adresy
 • využití počítače
 • využití nočního trezoru

Výše úhrad za poskytované služby

 • přenocování v noclehárně v rámci Domu Matky Terezy 40 Kč
 • přenocování v zimní noclehárně ve veřejné části letiště 20 Kč
 • pronájem boxu 1 Kč za den

Služba bez přímé platby může být poskytnuta s pozdější úhradou pouze novému klientovi, maximálně po dobu tří nocí dle vnitřních pravidel.

Garantovaná nabídka služby 

Noclehárna v Domě Matky Terezy, Pouchov

 • provoz denně 18:45 - 9:00, (8:00 - 9:00 sociální poradenství)  
 • příjem 18.45 - 21:00
 • noční klid 22:00 - 6:00

Kapacita je 50 lůžek ( 30 lůžek pro muže, 20 lůžek pro ženy), od 1.12.do 31.3 dalších 10 míst k sezení pro ženy.

Zimní noclehárna, letiště

 • provoz od 1.prosince do 31. března, 20:00 - 7:00  
 • příjem 20.00 - 22:00  

 Kapacita 20 lůžek pro muže a 10 míst k sezení pro muže.

 

leženka

Hradecká leženka

 Poukaz na noc v noclehárně, který můžete zakoupit a darovat člověku bez domova.

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

30 let OCH HK - Noclehárna
7. listopadu 2022 Aktuálně Noclehárna

30 let OCH HK - Noclehárna

Pomoc lidem bez domova bylo nutné řešit již po sametové revoluci. Hradecká Oblastní charita začala provozovat Azylový dům pro muže a až otevření nové budovy Domu Matky Terezy, sociálních služeb pro lidi bez domova vytvořilo podmínky pro zavedení sociálních služeb - Noclehárny, Denního centra, Sociální rehabilitace.  V roce 2012 byly otevřeny další prostory pro přenocování lidí bez domova -  Zimní noclehárna. 

Grafická vizualizace sociálních služeb pro lidi bez domova
6. května 2021 Aktuálně

Grafická vizualizace sociálních služeb pro lidi bez domova

Hradecká Oblastní charita  představuje novou grafickou vizualizací sociálních služeb pro lidi bez domova. Jedná se o nová loga služby Azylový dům, Denní centrum, Noclehárna, Sociální rehabilitace. Děkujeme za spolupráci grafickému studiu Marka Chaloupky.

COVID v Domě Matky Terezy očima Lukáše Syrovátky
7. dubna 2021 Aktuálně Denní centrum

COVID v Domě Matky Terezy očima Lukáše Syrovátky

Už jsme to v únoru 2020 v Domě Matky Terezy - středisku sociálních služeb pro lidi bez domova tušili, ale i tak nás to všechny v březnu překvapilo svojí rychlostí a nutností vypořádat se s nastalou krizovou situací.

Díky za podporu. Díky za dary, které pomohou lidem bez domova
11. února 2021 Aktuálně Denní centrum

Díky za podporu. Díky za dary, které pomohou lidem bez domova

Mrazivé počasí je zatěžkávajícím obdobím pro pracovníky i klienty Denního centra a Noclehárny. Klade velké nároky i na zajištění materiální pomoci lidem bez domova. 

Prosíme o deky, přikrývky, spacáky
13. listopadu 2020 Aktuálně Noclehárna

Prosíme o deky, přikrývky, spacáky

Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o pratelné a nepratelné deky, případně i spacáky pro naše klienty Noclehárny, Zimní noclehárny a v terénu.