Image 3

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova poskytuje podporu a provázení na cestě k běžnému způsobu života. Pomáhá prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností. V rámci sociální rehabilitace je možné se zapojit do prací v kuchyni, šatníku, kreativní dílně, při prodeji časopisu Nový prostor, či úklidu Pouchova.

Sociální rehabilitace

Kontakt:

 

Provozní doba: pondělí - pátek   8.00 - 15.30

Kapacita: 30 klientů/ den

CHAR_SR_logo_vertikalni

 

 

 

 

Charakteristika služby

Poslání

Poskytovat podporu a provázení na cestě k běžnému životu lidem bez domova, lidem obtížně zaměstnatelným a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Pomáhat prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností.

 Cíle

Udržet, rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti potřebné pro návrat k běžnému způsobu života.

Cílová skupina

lidé, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, starší 18 let, pobývající v Hradci Králové a kteří nejsou schopni svoji situaci řešit vlastními silami.

 • lidé bez domova
 • lidé obtížně zaměstnavatelní (lidé se sociálním, zdravotním, nebo psychickým hendikepem)
 • lidé ohrožení sociálním vyloučením

Služby neposkytujeme:   

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 • lidem, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena Smlouva z důvodu porušování povinností (v posledních šesti měsících)

Základní činnosti

 • sociální poradenství
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k osamostatnění se a sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních a pracovních záležitostí

Zásady

1) partnerský přístup - jsme si navzájem rovni a tak s vámi i jednáme

2) samostatnost - budeme vás podporovat v tom, co zvládnete sami

3) jedinečnost - počítáme s tím, že každý jste jiný,máte právo na nové šance,my vás podpoříme, vy se rozhodnete

4) důvěra - věříme vašemu příběhu, pracujeme s tím, co nám řeknete

Kapacita 30 lidí za den

Místo poskytování služby: Dům Matky Terezy - U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové:

 • kuchyň
 • kreativní dílna
 • oblast Pouchova - úklidy
 • sociální poradenství a další činnosti

Třída E. Beneše 570, 500 12 Hradec Králové:

 • sociální šatník

 Forma poskytované služby: ambulantní

 Úhrada za poskytování služby: sociální služba je poskytována zdarma.

 

⇒Garantovaná nabídka služby Sociální rehabilitace

 

Aktivity klientů  

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova
30. března 2022 Aktuálně

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova

Sociální rehabilitace je službou, která byla covidovým obdobím ze všech služeb poskytovaných v Domě Matky Terezy, poznamenaná nejvíce. Na jednu stranu někteří klienti v obavách z nákazy ztratili motivaci pracovat na svých dovednostech a schopnostech, na druhou stranu Sociální rehabilitace se svými klienty zajišťovala mnohé důležité oblasti a podporu pro fungování ostatních služeb v Domě Matky Terezy.

Poděkování za sbírku
10. prosince 2021 Aktuálně ze Šatníku

Poděkování za sbírku

Děkujeme vedení školy ZŠ Kukleny a všem, kteří přispěli do sbírky pro Sociální šatník.

Sociální rehabilizace - sociální služba v době pandemie
18. října 2021 Aktuálně

Sociální rehabilizace - sociální služba v době pandemie

Období pandemie roku 2020/ 2021 bylo velmi náročné, nemoc a obavy, ale i odhodlání se staly nechtěnou součástí našich osobních i pracovních životů. I přes přísná bezpečnostní opatření, pronikla nemoc i do Domu Matky Terezy. Téměř stovka žen a mužů bez domova s pracovníky čtyř sociálních služeb čelila dvakrát třítýdennímu uzavření objektu a karanténě. Covid zásadně ovlivnil i činnosti v rámci služby Sociální rehabilitace.

Grafická vizualizace sociálních služeb pro lidi bez domova
6. května 2021 Aktuálně

Grafická vizualizace sociálních služeb pro lidi bez domova

Hradecká Oblastní charita  představuje novou grafickou vizualizací sociálních služeb pro lidi bez domova. Jedná se o nová loga služby Azylový dům, Denní centrum, Noclehárna, Sociální rehabilitace. Děkujeme za spolupráci grafickému studiu Marka Chaloupky.

COVID v Domě Matky Terezy očima Lukáše Syrovátky
7. dubna 2021 Aktuálně Denní centrum

COVID v Domě Matky Terezy očima Lukáše Syrovátky

Už jsme to v únoru 2020 v Domě Matky Terezy - středisku sociálních služeb pro lidi bez domova tušili, ale i tak nás to všechny v březnu překvapilo svojí rychlostí a nutností vypořádat se s nastalou krizovou situací.