Image 3

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova poskytuje podporu a pomoc při získávání, obnově a rozvoji dovedností a znalostí potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, žít v důstojném bydlení a případně najít uplatnění i v pracovním životě. V rámci služby je možné se zapojit do prací v kuchyni, kreativní dílně či při prodeji časopisu Nový prostor.

Sociální rehabilitace

Kontakt:

 

Provozní doba: pondělí - pátek   8.00 - 15.30

Kapacita: 

 • ambulantní forma – okamžitá kapacita: 10
 • terénní forma – okamžitá kapacita: 1

CHAR_SR_logo_vertikalni

 

 

 

 

Charakteristika služby

Poslání:

poskytovat dospělým ženám a mužům bez domova podporu a pomoc při získávání, obnově a rozvoji dovedností a znalostí potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, žít v důstojném bydlení a případně najít uplatnění i v pracovním životě.

 

Cíle:

 1. klient má dovednosti, znalosti potřebné pro bydlení, péči o domácnost a vlastní osobu, zvládá bydlet, bydlení si drží a o sebe a domácnost dokáže pečovat.
 2. klient má kompetence a dovednosti, potřebné k získání a udržení práce nebo ví (ověřil si), že o tyto schopnosti a dovednosti vlivem své nepříznivé sociální situace nepřišel, zvládá zapojit se do pracovního života.
 3. klient má znalosti, dovednosti a probudil v sobě schopnosti, které mu pomáhají zapojit se do společenského života (a to v oblastech zdraví, orientace v okolí a vztahů).

 

Cílová skupina: 

 1. dospělí bez domova, kteří v důsledku svého předchozího způsobu života, sociálního či zdravotního hendikepu nenabyli nebo přišli o své schopnosti a dovednosti nezbytné pro samostatný život ve společnosti a potřebují je získat nebo obnovit.
 2. dospělí bez domova, kteří potřebují podporu při udržení svých aktuálních schopností a dovedností, aby mohli plnohodnotně a samostatně žít svůj život ve společnosti.

 Služby neposkytujeme:   

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 • lidem, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena Smlouva z důvodu porušování povinností (v posledních šesti měsících)

 

Zásady:

 • Vzájemná motivace - spolupracujeme, rosteme skrz společné úspěchy, sdílíme společně pozitivní změny
 • Bezpečí - poskytujeme bezpečný prostor pro sdílení, věříme příběhu, dáváme opakované šance, protože víme, že změna není jednoduchá
 • Sebedůvěra - věříme ve schopnosti klienta, stavíme na silných stránkách, vycházíme z toho, co se daří – budujeme sebevědomí
 • Rozmanitost - nabízíme podnětné prostředí, širokou škálu možností, na čem společně pracovat a zapojení do široké řady činností

 

Další informace o službě, místní a časová dostupnost

 • Kapacita: okamžitá kapacita ambulantní formy – 10 klientů, okamžitá kapacita terénní formy – 1 klient
 • Místo poskytování služby: Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové
 • Časový rozsah poskytování služby: provozní doba SR: Po - Pá   8:00 – 15:30 hodin
 • Forma poskytované služby: ambulantní, terénní
 • Úhrada za poskytování služby: sociální služba je poskytována zdarma.

⇒Garantovaná nabídka služby Sociální rehabilitace

 

Aktivity klientů  

Zpět na úvodní stránku

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova
30. března 2022 Aktuálně

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova

Sociální rehabilitace je službou, která byla covidovým obdobím ze všech služeb poskytovaných v Domě Matky Terezy, poznamenaná nejvíce. Na jednu stranu někteří klienti v obavách z nákazy ztratili motivaci pracovat na svých dovednostech a schopnostech, na druhou stranu Sociální rehabilitace se svými klienty zajišťovala mnohé důležité oblasti a podporu pro fungování ostatních služeb v Domě Matky Terezy.

Poděkování za sbírku
10. prosince 2021 Aktuálně ze Šatníku

Poděkování za sbírku

Děkujeme vedení školy ZŠ Kukleny a všem, kteří přispěli do sbírky pro Sociální šatník.

Sociální rehabilizace - sociální služba v době pandemie
18. října 2021 Aktuálně

Sociální rehabilizace - sociální služba v době pandemie

Období pandemie roku 2020/ 2021 bylo velmi náročné, nemoc a obavy, ale i odhodlání se staly nechtěnou součástí našich osobních i pracovních životů. I přes přísná bezpečnostní opatření, pronikla nemoc i do Domu Matky Terezy. Téměř stovka žen a mužů bez domova s pracovníky čtyř sociálních služeb čelila dvakrát třítýdennímu uzavření objektu a karanténě. Covid zásadně ovlivnil i činnosti v rámci služby Sociální rehabilitace.

Grafická vizualizace sociálních služeb pro lidi bez domova
6. května 2021 Aktuálně

Grafická vizualizace sociálních služeb pro lidi bez domova

Hradecká Oblastní charita  představuje novou grafickou vizualizací sociálních služeb pro lidi bez domova. Jedná se o nová loga služby Azylový dům, Denní centrum, Noclehárna, Sociální rehabilitace. Děkujeme za spolupráci grafickému studiu Marka Chaloupky.

COVID v Domě Matky Terezy očima Lukáše Syrovátky
7. dubna 2021 Aktuálně Denní centrum

COVID v Domě Matky Terezy očima Lukáše Syrovátky

Už jsme to v únoru 2020 v Domě Matky Terezy - středisku sociálních služeb pro lidi bez domova tušili, ale i tak nás to všechny v březnu překvapilo svojí rychlostí a nutností vypořádat se s nastalou krizovou situací.