Image 3

Sociální rehabilitace je jednou ze sociálních služeb pro lidi bez domova poskytovaných v Domě Matky Terezy. Lidem bez domova poskytuje podporu a pomoc při získávání, obnově a rozvoji dovedností a znalostí potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, žít v důstojném bydlení a případně najít uplatnění i v pracovním životě. V rámci služby je možné se zapojit do prací v kuchyni, kreativní dílně či při prodeji časopisu Nový prostor.

Sociální rehabilitace

Kontakt:

 

Provozní doba: pondělí - pátek   8.00 - 15.30

Kapacita: 

 • ambulantní forma – okamžitá kapacita: 10
 • terénní forma – okamžitá kapacita: 1

CHAR_SR_logo_vertikalni

 

 

 

 

Charakteristika služby

Poslání:

poskytovat dospělým ženám a mužům bez domova podporu a pomoc při získávání, obnově a rozvoji dovedností a znalostí potřebných pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se, žít v důstojném bydlení a případně najít uplatnění i v pracovním životě.

 

Cíle:

 1. klient má dovednosti, znalosti potřebné pro bydlení, péči o domácnost a vlastní osobu, zvládá bydlet, bydlení si drží a o sebe a domácnost dokáže pečovat.
 2. klient má kompetence a dovednosti, potřebné k získání a udržení práce nebo ví (ověřil si), že o tyto schopnosti a dovednosti vlivem své nepříznivé sociální situace nepřišel, zvládá zapojit se do pracovního života.
 3. klient má znalosti, dovednosti a probudil v sobě schopnosti, které mu pomáhají zapojit se do společenského života (a to v oblastech zdraví, orientace v okolí a vztahů).

 

Cílová skupina: 

 1. dospělí bez domova, kteří v důsledku svého předchozího způsobu života, sociálního či zdravotního hendikepu nenabyli nebo přišli o své schopnosti a dovednosti nezbytné pro samostatný život ve společnosti a potřebují je získat nebo obnovit.
 2. dospělí bez domova, kteří potřebují podporu při udržení svých aktuálních schopností a dovedností, aby mohli plnohodnotně a samostatně žít svůj život ve společnosti.

 Služby neposkytujeme:   

 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 • lidem, kteří žádají o službu, kterou neposkytujeme
 • lidem, kterým byla vypovězena Smlouva z důvodu porušování povinností (v posledních šesti měsících)

 

Zásady:

 • Vzájemná motivace - spolupracujeme, rosteme skrz společné úspěchy, sdílíme společně pozitivní změny
 • Bezpečí - poskytujeme bezpečný prostor pro sdílení, věříme příběhu, dáváme opakované šance, protože víme, že změna není jednoduchá
 • Sebedůvěra - věříme ve schopnosti klienta, stavíme na silných stránkách, vycházíme z toho, co se daří – budujeme sebevědomí
 • Rozmanitost - nabízíme podnětné prostředí, širokou škálu možností, na čem společně pracovat a zapojení do široké řady činností

 

Další informace o službě, místní a časová dostupnost

 • Kapacita: okamžitá kapacita ambulantní formy – 10 klientů, okamžitá kapacita terénní formy – 1 klient
 • Místo poskytování služby: Dům Matky Terezy, U Mostku 472/5, 503 41 Hradec Králové
 • Časový rozsah poskytování služby: provozní doba SR: Po - Pá   8:00 – 15:30 hodin
 • Forma poskytované služby: ambulantní, terénní
 • Úhrada za poskytování služby: sociální služba je poskytována zdarma.

⇒Garantovaná nabídka služby Sociální rehabilitace

 

Aktivity klientů  

Zpět na úvodní stránku

Nákup mobilních buněk Dům Matky Terezy - děkujeme za podporu
8. prosince 2022 Aktuálně

Nákup mobilních buněk Dům Matky Terezy - děkujeme za podporu

V rámci plánovaného rozvoje a lepšího využití prostor v Domě Matky Terezy v Hradci Králové na Pouchově byly naplánováno vytvoření 4 nových míst azylového domu pro samotné ženy bez dětí. To bude umožněno nákupem mobilních buněk a přestěhováním stávající dílny Sociální rehabilitace do nově vytvořených prostor vybudovaných z mobilních buněk. Prostory původních dílen budou následně upraveny a přizpůsobeny pro ubytování žen bez domova.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu
27. října 2022 Aktuálně OCH HK

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII - děkujeme za podporu

Od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025 jsou sociální služby intervenční centrum, azylový dům a sociální rehabilitace, poskytované Oblastní charitou Hradec Králové, opět podpořené Královéhradeckým krajem.

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova
30. března 2022 Aktuálně

Sociální rehabilitace ­důležitá součást pomoci lidem bez domova

Sociální rehabilitace je službou, která byla covidovým obdobím ze všech služeb poskytovaných v Domě Matky Terezy, poznamenaná nejvíce. Na jednu stranu někteří klienti v obavách z nákazy ztratili motivaci pracovat na svých dovednostech a schopnostech, na druhou stranu Sociální rehabilitace se svými klienty zajišťovala mnohé důležité oblasti a podporu pro fungování ostatních služeb v Domě Matky Terezy.

Poděkování za sbírku
10. prosince 2021 Aktuálně ze Šatníku

Poděkování za sbírku

Děkujeme vedení školy ZŠ Kukleny a všem, kteří přispěli do sbírky pro Sociální šatník.

Sociální rehabilizace - sociální služba v době pandemie
18. října 2021 Aktuálně

Sociální rehabilizace - sociální služba v době pandemie

Období pandemie roku 2020/ 2021 bylo velmi náročné, nemoc a obavy, ale i odhodlání se staly nechtěnou součástí našich osobních i pracovních životů. I přes přísná bezpečnostní opatření, pronikla nemoc i do Domu Matky Terezy. Téměř stovka žen a mužů bez domova s pracovníky čtyř sociálních služeb čelila dvakrát třítýdennímu uzavření objektu a karanténě. Covid zásadně ovlivnil i činnosti v rámci služby Sociální rehabilitace.